čtvrtek 15. listopadu 2012

Rozhovor s inženýrem Keshem o nových technologiích


Titulky k rozhovoru s představitelem The Keshe Foundation
http://www.youtube.com/watch?v=ZnaRM1dWuHg

Keshe nadace byla založena, aby se starala o prosazování všech věcí, které vyvijíme.
Všechen vývoj současnosti a budoucnosti, bude patřit Keshově nadaci.
Keshova nadace má sídlo v Holandsku a byla založena v posledních pěti letech,
především kvůli ochraně duševních práv a finančních práv všech vynálezů a patentů a veškeré literatury, jež byla sepsána
o vývoji vesmírné technologie Keshevou nadací, nebo mnou samotným.
Jedná se o cokoliv, co bude v budoucnu vyvinuto uvnitř Keshovy nadace.
Vyvinuli jsme spoustu věcí.
Jde o 40 let výzkumu a vývoje, změnili jsme směr vesmírné technologie,
kde jsme z využívaných pohonů, udělali zastaralou technologii. Není třeba spalovat palivo způsobem, jakým se to provádí s
raketovým pohonem.
Takovou věc ve vesmíru neuvidíte.
A poté jsme vyvinuli, nebo jsme v procesu vývoje, jednotného užití v medicíně. Jde o jediný systém,
na kterém můžeme vidět, že lze léčit všechny druhy nemocí. Rakovinu, fibromyalgický syndrom, roztroušenou sklerózu a
všelijaké další věci.
Kromě vývoje těchto materiálů jsme vyvinuli také úplně neznámé materiály, jako je CO2 v pevném stavu a za pokojové teploty
A pak také vývoj systémů nových energií, kde můžeme vyprodukovat podle požadavků tolik energie, kolik je potřeba.
Máme velice jednoduchý systém, kde je lidská rasa nezávislá na spalování paliv.
U všech těchto věcí nejde jen o povídání, ale máme systémy, které předvádíme a vyvíjíme a také další a další systémy.
Přetváříme je tak, aby bylo co nejjednodušší je vyrobit.
Jmenuji se Mehran Tavakoli Keshe.
Jsem tedy zakladatelem nadace či organizace.
Já jsem od základů vyvinul celou technologii porozumění,
nového konceptu vzniku gravitace a magnetických polí Země.
Za více než 20 nebo 30 let, jsem sestavil paralelní užití v medicíně a dalších součástech vědy, za účelem stejného objevu.
Hlavním problémem ve světě vědy bylo, že nikdo nechápal jak vznikají gravitační pole.
Takže po více než 30-ti letech výzkumu jsme pochopili, jak gravitační systémy v sytému jako je Země, fungují.
Vytvořili jsme systémy, které napodobují tento stav a dosáhli jsme, těch stejných vlastností, jaké má Země.
Je to takový systém, kde je udržována gravitace a magnetické pole zaráz.
Přivedli jsme tedy tuto technologii a vědění do užití ve světě medicíny a můžeme sledovat, jak snadno určité nemoci, které jsou
obrovským problémem ve světě vědy, mohou být otočeny nebo jim pomoci aby byly, jak tomu říkáme my, přeprogramovány.
To samé jsme přenesli na hmotu a energie, protože ty mají to stejné působení.
Důvodem, proč žádní jiní vědci nedosáhli tohoto bodu je fakt, že mnoho vědců po celém světě pracuje s tímto záměrem.
Ale pracovat na tomto principu přes 30 či 40 let, tak bylo jasné, že se k cíli někdo dostane první.
A vypadá to a je to tak, že my jsme první, kdo to dokázal.
Američané vedou velice malý program nebo vedli program v roce 2005 pod zkratkou M2P2,
který nazývají minimagnetosferický systém, což bylo na Washingtonské Univerzitě.
Američané z dalších univerzit se na to podívali.
Ale my jsme první organizace, která je schopna produkovat fyzikální systém a jsme schopni, předvést ho v provozu.
Systém lze použít pro různé aplikace.
Většina věcí kteří si mysleli, že je to na nemožné, nebo že to nemůže být vyrobeno, nyní chápe jak lze vyrábět gravitace
a magnetická pole ve stejném čase a systému a je snadné to vyrobit.
Je snadné vyprodukovat bílkovinu z čerstvého vzduchu,
jak tomu říkáme, nebo vyprodukovat energii z velice malého systému,
který může poskytnout několik kilowattů nebo až několik tisíc kilowattů najednou, stále ze stejného systému.
Průlom přichází v porozumění, jak produkovat magnetická a gravitační pole jako je plazma, ve stejném čase a zároveň ve
stejném systému.
Problém ve světě vědy je ten, že po staletí jsme viděli,
působení magnetického pole Země, kterému říkáme atmosféra.
Nazýváme to magnetosférou Země. O několik století později Newton pochopil vlastnost gravitace, nebo gravitaci vysvětlil.
Kdyby býval svět vědy a člověk objevil, že gravitace a magnetická pole probíhají zároveň,
nedošlo by ke vzniku nedorozumění, které tu nyní je a to, že si myslíme, že gravitace je
svatým grálem vědy. Gravitace a magnetická pole, jsou vytvářeny stejnou hmotou
na stejném místě v každém dynamickém systému.
Ať už je to Země, Slunce nebo dokonce Galaxie.
Takže ve skutečnosti je to tak, že magnetická pole neboli magnetosféra Země, vzniká odpudivými silami pole
a přitažlivé síly jsou gravitace, nebo získávají gravitaci. Je to, jako když máte pevný magnet.
U pevného magnetu máte sever a jih. Máte-li sever a jih, tehdy se začnou přitahovat. To je gravitace.
A když máte sever a sever, odpuzují se. Takže to se stane s magnetickým polem, nebo s odpudivou sílou.
V plazmě, neboli v plazmě protonu či elektronu, dochází k tomu samému, pouze v kulovité podobě.
Dynamická magnetická pole, vytvářejí magnetické pole a gravitační pole naráz.
Takže každý předmět, který má dynamické magnetické pole, je vždy kulovitý.
Ve vesmíru nevidíme válcovité předměty, které mají gravitaci a magnetická pole.
Pomocí vlastností opětovného spojení magnetických polí zjistíte, že většina předmětů je kulovitá.
A tím, že jsou kulovitá mají také pole, ve kterých na sebe vzájemně působí a mají gravitaci a magnetická pole.
Takže to, co je nazýváno Magrav, že je základem antigravitace, je nesmysl. Nic takového se nenazývá antigravitací.
A také nelze mít gravitaci a nemít magnetické pole nebo to, co nazýváme magnetosférou.
Takže tyto dvě jsou vždy spolu. Jedna je přitažlivost a druhá odpor. Systémy, které jsme vyvinuli a testovali,
potvrzují správnost této teorie.
Způsob, jak jsme zjistili, jak můžeme použít tyto poznatky v medicínských aplikacích,
je takový, že jako vědec a fyzik se k tělu chovám jako ke Galaxii.
V našem chápání toho, jaká je hmota, nebo to, co hmotami nazýváme,
či subjekty jako je Země či Slunce, působí uvnitř Galaxie, a proč mají takové pozice, které se nemění.
To samé se děje v menším měřítku v atomech a molekulách, které tvoří buňku v lidském těle.
Rozumíte-li magnetickým a gravitačním polím
a jak jsou umístěny, a jak jsou navzájem rozmístěny a jak hmota či subjekt, který se rozmístil ve vztahu k tomu druhému
stejnému,
pak můžete jít k dimenzím těla, zacházet s tělem jako s galaxií, pak můžete tělu umožnit vrátit se a znovu se nastavit na pozici,
ve které bylo před tím, než přišla nemoc. Takže systémy které vytváříme, jsou pevné
a jsou kopiemi těla. Tělo člověka je pružné, snaží se tedy navrátit se ke svému původnímu stavu.
Tudíž od mnoha nemocí lze pomoci. Nenazýváme to léčení ani uzdravování.
Nastavujeme tělo zpět, do jeho původní pozice.
Tato technologie je po medicínské stránce, testována od roku 2004-2005.
Nyní probíhá okolo 30-40 pokusů doslova po celé Evropě, Americe, Kanadě, Blízkém východě, Dálném východě,
v Belgii, v Holandsku a v Anglii. A dozvídáme se, že se blížíme situaci, kdy můžeme vytvořit jeden systém,
který bude schopen obnovit kohokoli, jakékoli fyzické tělo
s jakoukoli nemocí. Zdá se, že jsme úplně přesní a tento proces stále probíhá.
Narodil jsem se v domě, kde radiace byla součástí snídaně, byla součástí jídla naší rodiny.
Můj otec pracoval pro společnost Phillips International v rentgenovém záření pro medicínu.
Takže svět radiace my byl představen, již ve velmi útlém věku.
Viděl jsem jak fungují ozařovací stroje a vše ostatní. Pak jsem odjel do Anglie, kde jsem vystudoval jako nukleární inženýr na
Queen Marry’s College,
se specializací na systém ovládání reaktoru a jeho technologii.
Neviděl jsem žádnou budoucnost pro to, co jsem chtěl dělat v tomto průmyslu,
takže jsem pracoval nezávisle. Sám jsem tu technologii financoval a zároveň prováděl její výzkum.
Od roku 2002 více méně na plný úvazek, pracuji na vývoji této technologie.
Ale jde o dlouhodobý proces. Komunikovali jsme s NASA již 14. června 1985,
kde jsme tuto technologii nabídli a léta jsme tuto technologii vyvíjeli, v několika fázích.
Ale za posledních 5-6 let, to šlo naprosto raketovým způsobem nahoru, že vyvíjíme doslova vše
a různé části této technologie každý den.
Celá věda se změní z toho, co známe a co se učíme, ve velice blízké budoucnosti.
Když jsem měl přednášku pro vědce v institutu nebo organizaci známé jako „IMEC“
v roce 2005, jeden z vědců, který byl v představenstvu jedné z dceřiných společností této zavedené organizace,
chodil v té místnosti stále tam a zpět. Tak jsme se ho zeptali, proč neustále chodí.
A on řekl: „Mluvili jsme o tom, že někdo velice brzy objeví, jak vzniká gravitace a jak se celá tahle hra změní a nyní je tu tento
muž,
který to vysvětluje.“ Musíte chápat, že tato technologie
byla hodnocena bruselskou univerzitou, vlámskou VUB, profesorem Vanovermeirem.
Zpočátku šlo o posouzení pro vlámskou či belgickou federální či vládní část letectví.
A zprvu řekli: „ano, tato technologie je správná a proveditelná při výrobě energie.
Pak byla technologie hodnocena nezávislým obchodním subjektem,
aby se zjistilo, zda lze udělat kopii. A tento subjekt řekl: „Ano, je to možné.“
Pak jsme začali sestavovat prototypy.
Různé prototypy po dobu 4-5 let a pak jsme viděli, první plazmové sféry v Belgii v polovině roku 2006.
V roce 2007 to bylo zrealizováno. V roce 2008 s pozváním íránské vlády jsme sestavili v Teheránu, první vnější gravitační
pohyb.
Ten byl testován. A nyní tento systém dobře plave, můžeme létat a můžeme provádět jakýkoli pohyb.
Jak jsme sdělili nedávno na Fóru Keshovi nadace,
pokud Ruská vesmírná agentura a Američani, vesmírná agentura NASA,
nebudou schopni asistovat svým astronautům, kteří jsou ve vesmírné laboratoři. Američané nemají žádný další vesmírný
program
až do roku 2020 a také ruský raketoplán nedávno explodoval při startu, než zjistili, co se děje.
Jsme tak pokročilí, že jsme připraveni zakročit a pokud bude potřeba, přivést astronauty zpět.
Připravujeme také takovou demonstraci.
Ukázali jsme tento systém vědcům z univerzity v Ghentu, ti viděli fyzický systém.
Ukázali jsme videa redukce váhy a dynamického vztlaku, vědcům a úředníkům belgické vlády.
Uvnitř belgického aparátu v uplynulých třech letech, vědí přesně, kde to stojí.
Američané vědí o čem to je a kanadská vláda, když mne minulý rok v Kanadě na 11 dní zatkla,
si to celé stáhla. Oni také vědí, že je to naprosto správné a pravdivé.
Protože v balíčku dokumentů, které si stáhli a zkopírovali, je i video zvýšení a redukce váhy.
Oni ví, že je to správné. Jde o tu kopii z Teheránu.
A proč se dostali až k vám, nebo co hledali?
To nikdo neví. Důvod, proč mne zatkli na palubě letadla na cestě z Bruselu do Mexika,
když jsem přesedal na letišti v Torontu. Nikdo neví proč.
Vyslýchali mne v jedné fázi 2-3 dny. Až 12 agentů a vědců
na letišti v Torontu od 9 hodin ráno, až do 13:00 dalšího dne.
Po 3 dny v řadě. Zkopírovali vše z mého kufru a z mé dokumentace, kterou jsem měl, jelikož šlo o vědeckou cestu.
A oni byli tak hloupí, že u mne v kufru nechali některé dokumenty, tak moc spěchali, aby vše okopírovali.
Takže když jsem se vrátil, otevřel jsem kufr, protože mne hned posadili zpět na letadlo do Anglie a Belgie.
My jsme pak dali všechny dokumenty na internet.
Takže všechny ty dokumenty, které úředníci kanadské vlády zkopírovali, všechno, co měli v rukách,
klíče, nebo jak se tomu říká, internetové klíče, pevné disky, několik hard disků ukradli, vše okopírovali.
To vše je na internetu.  Nechali jsme všechny jejich dokumenty, na kterých stálo
„úředně ověřeno“, můj pas, všechny moje dokumenty, které jsem měl oprávněně.
Není mnoho lidí, kteří s vámi mají problémy, nebo nemají rádi způsob, jakým se s tím vypořádáváte? Nebo je to prostě jenom
proti jejich záměru?
Nemáme s nikým problém. Jde o to, že jeden vysoce postavený americký námořní důstojník mi sdělil, v Soulu
v hotelu Hamilton v roce 2008, když mne požádali, abych se zúčastnil setkání s úředníky.
Řekli, že problém se mnou je v tom, že nemluvím jako vědec. Nejsem teoretický fyzik.
Když mluvím, vytvářím systémy, které ukazují realitu, toho o čem mluvím.
Jsem inženýr, takže když na něco myslím, mohu fyzicky vytvořit systém a ukázat ho.
A to je ten problém s tím, co dělám. Když řeknu, že to umíme zvednout, že rozumíme gravitaci a magnetickým polím,
sestavíme pak systém, který tuto technologii prokáže. Vše fyzicky sestavím od A po Z. Pak to otestujeme a ono to funguje.
Je to stejné jako to, co jsme dělali s medicínskými aplikacemi.
V roce 2008, když v nemocnici v Belgii byla dívka v kómatu,
když jsme řekli, že ji z kómatu můžeme dostat, když byla tři týdny v Glasgow, její srdce tepalo, ale její mozek nejevil žádné
známky aktivity.
Lékaři mne nazvali šarlatánem. Do sedmi dní byla dívka schopna rozeznat svoji matku, otce, rodinu.
Ale podle belgického práva, měl být přístroj odpojen nejpozději 6. května 2009,
jelikož tělo, bylo mrtvé. Tato dívka byla živá, byla testována vědci z univerzity v Liege,
ve spolupráci s vědci z cambridgeské univerzity a vědci z Izraele.
Jako potvrzení, že byla plně při vědomí, rozpoznává celý stav a my o tom máme video, které nám zaslala
její matka jako utvrzení, že šlo o správné rozhodnutí nechat to tělo, tuto lidskou bytost žít a ne ji nechat zabít
současným věděním ve světě vědy.
Důvod, proč jsme to vyvinuli a prosazovali medicínskou aplikaci této technologie je ten,
že řídíme činnosti co jsou podobné této věci a nebo jsou stejné. Nebo jakákoliv činnost v organizaci vývoje vesmírné
technologie dělá to, co my.
NASA dělá to samé, ruská vesmírná agentura dělá to samé, íránská vesmírná agentura dělá to samé, čínská vesmírná agentura
dělá to samé.
Jde o to, že my se snažíme pokrýt všechny její aspekty. Medicínu, potraviny, energetiku pro vesmír a dynamický vztlak a pohyb.
Takže pro mne jde o to, že nemůžeme vzít všechny léky do vesmíru, nemůžeme vzít veškeré lékaře s námi do vesmíru.
Bylo by to více léků než nákladu, aby to pokrylo bolesti hlavy, náhlé migrény, infarkty.
Bylo by tam více lékařů, než astronautů, aby provedli operaci, kdyby někdo onemocněl, nebo aby provedli amputaci, nebo
cokoli, co se naskytne.
Takže celý koncept je o tom, že vyvíjíme jeden systém ve vesmíru. Nepotřebujeme nic, když přijdeme do styku s novou nemocí
či bakteriemi.
Nemusíme letět nazpět k Zemi kvůli někomu, protože jsme to 10 let testovali, abychom viděli, jaké jsou výsledky.
Všechny nemoci jsou založeny na energii nebo na magnetickém poli.
A jsou založeny na plazmaticko-magnetickém poli.
Takže nyní bude jen jeden systém, takže ve vesmíru sebou nepotřebujeme mít žádné léky.
A to je celý cíl produkce, nebo účastnění se materiální stránky využití v medicíně.
Nesoutěžíme s farmaceutickými firmami, naším cílem je pouze vesmír.
Takže vyvíjíme technologii, kde ve vesmíru je jeden systém schopen zvládnout většinu a všechny známé nemoci, ke kterým lze
ve vesmíru přijít,
jelikož vesmír je plný virů. To samé s produkcí potravin. My nemůžeme vozit jídlo.
Momentálně Američané plánují cestu na 22 měsíců.
Musí předvídat každou kapičku vody, kterou astronauti, piloti nebo kdokoli, pasažéři těchto systémů vypijí,
každé jídlo, které by mohli zkonzumovat. Nyní jsme vyvinuli technologii,
se kterou nemusíme vézt ani jídlo. Můžeme totiž využít proces recyklace CO2 z lidského těla,
aby tělo získalo dostatek energie a potravy a mohlo cestovat do hlubšího vesmíru, aniž by bylo závislé na jídle,
ze základny, kterou je Země. To samé s energií.
Energetický proces v současné době, hovoří o solárních buňkách a různých věcech.
V hlubším vesmíru není žádná sluneční energie a světlo, ale vesmír je plný
zbytkových magnetických polí z působení těles jako je například Slunce a další galaxie.
Vyvinuli jsme tedy technologii, kde můžete absorbovat všechny tyto miniaturní energie,
sesbírat je a přeměnit na světlo, či energii na svícení.
A toto jsme ukázali na systému svítilny již dříve, to je další proces,
že jsme nezávislí na Zemi, co se týče zásob.
To samé s potravinami pro lidi.
Lidé jsou zvyklí jíst pevné jídlo, tomu jsme museli čelit v nedávné minulosti, takže musíme vyprodukovat něco pevného
pro trávicí systém, jinak začne krvácet, pokud ho nenakrmíte.
Používáme tedy CO2, vyvinuli jsme technologii, kde můžeme produkovat CO2
jako pevný při pokojové teplotě. To nikdy nebylo známé. Tvrdili, že je to šílené, že to nelze provést.
Tento materiál testuji vědci na univerzitě v Ghentu. Ve druhé knize jsme vydali všechny dokumenty,
všechny jejich objevy, všechny jejich grafy infračerveného záření a spektroskopií, jako potvrzení, že jde o nový materiál.
V realitě, když se mne zeptáte, co je CO2, jak může být plyn pevný při pokojové teplotě? To je nemožné!
My vždy odpovídáme velice jednoduše. Jen se štípněte do svého vlastního těla, do své kůže a vašeho masa.
Z čeho je? Z aminokyselin, dusíku, vodíku, uhlíku a kyslíku.
Měli byste být jako létající balón! Proč jsme pevní? Protože až do teď jsme nikdy nechápali tu opravdovou sílu čtvrtého
skupenství hmoty.
Jsme tvořeni plyny, takže bychom měli být balóny, ale nejsme, protože jsme pevní.
Jak je možné, že jsme pevní? Nazýváme to pravým 4. skupenstvím.
Všechna skupenství, pevné, plynné a kapalné jsou z vnějšku ovlivňovány životním prostředím, což má vliv na hmotu.
Ale nyní, když rozumíme vzniku gravitace a magnetických polí, víme, že pokud změníme vnitřní parametry elementů,
jejich magnetické či gravitační pole, můžete dosáhnout pevného skupenství za jakékoli teploty, za jakéhokoli tlaku, kdekoli ve
vesmíru.
Takže vlastně na Zemi, když se tyto plyny sloučí v určité kombinaci, za určitých podmínek vakua v lidském těle,
změní se na pevné skupenství. Proto je to tak i s naším masem. Toto jsme poprvé předvedli.
Mohu vám zde ukázat CO2 v kapalné podobě. Toto je CO2. Neříkáme, že to bylo testováno vědci z univerzity v Ghentu.
A vtipné je, že jak vám tu vysvětluji, jak mne Kanaďané zatkli. Kanaďané si otestovali doslova každičkou lahvičku, kterou jsem
s sebou měl.
Černé značení je dárek od kanadské vlády. Řekli mi, že mi o tom poté dají hlášení.
A potom svoji zprávu utajili, jelikož byla příliš horká, aby ji uveřejnili.
Nicméně, toto je CO2 v kapalné formě, a zde je za pokojové teploty a tlaku.
A to je přesně to, jak je to i s každým lidským tělem. Je to uzavřené a když odděláte víčko.
Vidím, že je to uzavřené. Co máte na mysli? Teď je to otevřené.
Dost neobvyklé.
A také pokud to dále zpracujete, toto je CO2 v pevném stavu.
Ale v tomto případě, jde o velké zpracování, než se dostanete z kapalného na pevný.
Ale nyní velmi snadným způsobem, jestli to chcete vidět. Tady je plyn, metan v pevné formě.
Můžete vidět metan i v kapalné formě a toto je doslova to, co nazýváme CH4.
Tyto věci mají spoustu využití. A podíváte-li se na CO2 v kapalném stavu, je to téměř jako barva mozku člověka.
To nám umožňuje vytvořit další generaci počítačů. Toto je forma nano-materiálu tohoto plynu.
Plyn v nano-stavu nazýváme GANS. Ten umožní vznik nové generace počítačů, které nejsou závislé na připojení
V mozku lidí nevidíme žádná vedení. Je to způsob, jakým nano-materiály navzájem komunikují a shromažďují se.
Nyní to takovýmto procesem můžeme sestavit. Jelikož když půjdeme do vesmíru a s vesmírnou technologií, kterou jsme vyvinuli,
až budu moci jet rychleji než je rychlost světla, což bude velice brzy ukázáno jako možné.
Einstein totiž řekl, E=MC2 a nelze mít vyšší rychlost než je rychlost světla.
Nemůžete mít vyšší rychlost než je rychlost světla v prostředí hmoty.
Ale pokud se dokážete dostat do magnetických polí, která jsou nad prostředím hmoty,
můžete pak docílit jakékoli rychlosti. 100 a 1000x rychleji, než je rychlost světla.
Vysvětlil jsem toto ve dvou knihách, které jsem publikoval za posledních 12 až 18 měsíců.
Takže jsme se svým způsobem dostali ven z Einsteinova tabu, že nelze letět rychleji, než je rychlost světla.
Jelikož ve skutečnosti když vytvoříte magnetické a gravitační pole naráz,
stane se rychlost světla bezvýznamná, protože je vaše hmota na tom nezávislá. Co to znamená?
Například, když vytvoříte gravitační a magnetické pole naráz, musíte jen udržovat hmotu vašeho letounu stejnou
a naladíte se na magnetické a gravitační pole o síle řekněme Marsu.
Nepotřebujete žádné palivo. Gravitace Marsu vás bude přitahovat mnohem rychleji,
než jakékoli raketové palivo či jiný pohon k tomu, abyste se tam dostali.
Američané plánují sedmi měsíční cestu, aby se tam dostali.
S gravitačním systémem, který jsme vyvinuli, mluvíme o 24 hodinách. 48 hodin je cesta tam a zpět.
Protože to není tak, že by to bylo nemožné, pokud posloucháte vysílání či publikaci, kterou vydala NASA,
očekávají let na Měsíc v roce 2050, což je za méně než 40 let, ale plánují to zvládnout za 4 hodiny.
A to je přijetí plazmového pohonu. My děláme to samé, ale využíváme pohonu díky pozici magnetického pole,
což nazýváme gravitační polohování a je to velice jednoduché.
Nespalujeme žádná paliva. Je konec časů spalování paliv. Není čas na to pálit palivo.
Ve vesmíru nevidíme Zemi, která obíhá kolem už několik miliónů let a ještě několik miliónů obíhat bude.
Copak sem tam přijede palivový tanker a natankuje Zemi? To se neděje.
Země produkuje magnetická a gravitační pole zároveň. A tato pole společně naleznou pozici ve vztahu ke Slunci. Takže si
udržuje svoji vzdálenost.
A ta stejná kombinace dává Zemi rychlost k rotaci a polohování, zatímco cestuje.
Když se nyní zeptáte mnoha lidí, jak nejrychleji cestovali, odpoví možná že ve velkém letadle, 900-1000 km/hod.
Pokud tedy nejste astronaut, to by bylo 40 000km/hod.
Podíváte-li se ale na realitu, tak my všichni a také naši předci od vzniku Země, všichni cestujeme rychleji než Concord
a cokoli jiného, rychlostí 1 600km/hod. Proto Země 24 hodin denně rotuje po své ose, rychlostí více než 1 600km/hod.
To se nezměnilo. Po stranách Země nevidíme žádné křídla a žádné rakety
nebo pohon, který by ji otáčel. Protože máme satelity, podívali jsme se na to.
Ale zároveň se ta samá planeta otáčí rychlostí 100 000km/hod. okolo Slunce.
Zase, nevidíme žádný raketový pohon. Proč? Jak to funguje?
Ve vesmíru funguje vše na polohování magnetických polí.
A potom říkají, že samotná sluneční soustava cestuje vně této galaxie rychlostí 1 000 000km/hod.
Nebo celý vesmír funguje rychlostí vyšší než 1 000 000 km/hod.
Takže v realitě je čas a prostor rychlosti naprosto závislý na tom, jaké a jak silné magnetické pole je ve vztahu k poloze, ve
které jste,
nebo chcete být a tu vytvoříte. Takže teorie E=MC2 je naprosto na nic.
Ne úplně na nic, ale ve skutečnosti platí omezeně pouze pro magnetická pole Země.
Dalším průlomem této technologie bylo, což je velice zajímavé, že zeptáte-li se jakéhokoli nukleárního fyzika.
Co je to elektron? Zeptejte se jakéhokoli fyzika, co je elektron, co je uvnitř elektronu a neumí na to odpovědět. Řeknou vám, že
neví.
My víme, že rotuje a létá vysokou rychlostí okolo středu protonu.
Když se podíváte na atom pomocí dostupného vybavení, uvidíme rozmazané světlo. Odtud víme, co je elektron.
Ale zeptáte-li se co je uvnitř elektronu? Odpoví. Nevíme. Je to velice jednoduché.
Poprvé jsme vysvětlil, že elektron je plazma a má úplně stejný obsah jako proton, který je uprostřed.
Pokud si myslíte, že je to směšné a nepřípustné, tak věřte, že je to jednoduché.
V jaderné fyzice a jaderném průmyslu říkáme, že když se neutron rozdělí, vytvoří atom, což je vlastně proton a elektron.
A zeptejte se sami sebe velice jednoduše. Když máte láhev vody a nalijete z ní 3 díly do jedné sklenice
a zbylý 1 do druhé sklenice, co je v té menší části? Přesně to, co v té hlavní části. Je to ta samá voda.
Takže elektron je plazma, ale v menším množství, než proton. Takže můžeme poprvé vysvětlit, že elektron je plazma.
A tuto vlastnost využíváme v naší vesmírné technologii, když chceme použít vztlakovou sílu.
Na těžké hmoty, použijeme plazmu elektronu. Víme, jak je obnažit a jak je otevřít.
Když chceme vztlakem zvednout těžší hmoty, použijeme magnetické pole, které je v plazmě.
My jsme však učinili krok vpřed a to je plazmová technologie. Plazmová technologie je
když samotnou plazmu otevřete,
objevíte hmotu, která je hmatatelná a je na konci spektra magnetického pole.
Například energeticky vyšší a silnější magnetická pole jsou v centru plazmy protonu.
Kde jak se uvolňuje a zpomalují ve své intenzitě, stávají se hmotou.
Takže jsme vlastně otevřeli plazmu elektronu, dostaneme se do jejího centra, ke stvořiteli, odkud se uvolňuje veškerá energie.
To nazýváme základní hmota“, protože odtud vše začíná. Je to základní zdroj energie a magnetického pole.
Svět vědy by to rád nazýval antihmota.
Byly také vyřčeny velice vtipné věci když řekli, že když se hmota a antihmota srazí, nic po nich nezbude, pouze nějaké
magnetické pole.
Ale ve skutečnosti je to jako bychom řekli, že když se Slunce srazí se Zemí, nic po Slunci nezůstane.
Protože Země je malinkatá částečka v celé sluneční soustavě a Slunce je středem.
Takže ve skutečnosti říkají hmota a antihmota je nesmysl, protože vlastně to nazýváme základní hmota.
Jak se tento velice silný střed magnetického pole uvolňuje jako pružina v hodinách. Jestli si pamatujete, tak jako malí jsme si s
nimi hráli.
Rozmotáte je, a jak je rozvíráte, uvolňují své magnetické pole.
Více než miliardu let existují ve vesmíru tyto podstaty dané věci. Takže jak slábne, stává se hmotou na spodním konci své síly.
Ve vyšší síle je tak vysoká, že ji nevidíme, ale víme o její existenci, jelikož toto zaručuje existenci protonu a elektronu či atomu
po miliardy let.
Takže my otevřeme plazmu, dostaneme se do zdroje a když jsme hotoví s použitím jejích magnetických polí, nespálíme ji.
Vrátíme ji nazpět k sobě. Když tedy jdeme do středu plazmy, otevřeme ji, využijeme její magnetická pole
k polohování, pak se dostaneme tam kam chceme a dosáhneme toho co chceme a pak ji zase složíme a nespálíme ji.
Ve skutečnosti je velice jednoduché tomu rozumět.
Pokud si pamatujete ze svého dětství ze školy, vždy vám říkali, že pokud dáte dva magnety. Pokusím se vám to tu ukázat, jestli
to bude vidět.
Pokud dáte sever a sever nebo jih a jih k sobě, ten druhý magnet začne uhýbat. Je to malý pohyb, ale uhýbá.
Můžete to doma zkusit. Když pak dáte sever a jih k sobě, přitahují se. Zajímavé je, že pokud dáte jih a jih k sobě, ten druhý
magnet začne uhýbat.
To jste viděli. Není zde žádná raketa ani v jedné z těchto hmot.
Jde o polohování, jeden druhého vzájemně polohují.
Takže co se stane, bez jakéhokoli raketového pohonu si ten druhý magnet nalezne pohodlnou pozici ve vzájemném vztahu.
To nazýváme magnetické polohování. Když to vezmete do podmínek plazmy o kulovém tvaru,
jelikož ve vesmíru nevidíme válcovité ani šestiúhelníkové hmoty.
Vše je kulové. Toto je kulový magnet. Takto vypadá vesmír. Musí být uzavřený.
Mohu vám tedy jednoduše ukázat, jak to vypadá s hmotami ve vesmíru. Je to velice jednoduché.
Toto jsou 4 magnetické kroužky, jeden je uprostřed a tři kolem něj.
Když se jeden z nich pohne jedním směrem, ty ostatní se pohnou s ním, aniž by musely cokoli dělat.
Musí jen najít svou vlastní vhodnou pozici, ve vztahu k těm ostatním.
Když se jeden pohne, ty ostatní se musí podle toho polohovat.
To stejné se děje, vezmete-li toto vědění zpět do užití v medicíně, o kterém jsme mluvili dříve.
Ve středu by mohl být dusík a ty ostatní tři jsou kyslík, vodík a uhlík.
A vlastně když jeden z nich změní svoji pozici, podle toho se změníte. Můžete se cítit skvěle či onemocníte v jednom či druhém
případě.
Takže jsme to vědění přivedli zpět do tohoto, rozumí struktuře, jak jsme řekli, pochopili jsme, jak bychom mohli absorbovat uhlík
jakožto
plyn hmoty. Jednoduše jsme pochopili jak použít toto vědění. Například jak zbavit nervovou soustavu nemocí, jako je třeba
roztroušená skleróza.
Ve světě medicíny říkají, že když je poškozen, nebo není přítomen, nebo je narušený, vznikne u pacienta roztroušená skleróza.
Ale ve skutečnosti máme prokázáno, že k roztroušené skleróze dojde pouze v případě,
když uhlík v aminokyselinách, změní svoje vlastnosti z vodiče na rezistor.
Takže to, co bylo izolací se stane vodičem. A toto je jedna z vlastností uhlíku.
Uhlík se využívá každodenním životu, v motorech a generátorech, jakožto jeden z nejlepších vodičů jako kartáč.
Zároveň diamant což je také uhlík, pouze v odlišné mřížové struktuře,
je jedním z nejlepších rezistorů, které člověk zná.
Takže je to velice jednoduché. Takže já, jakožto jaderný fyzik, který vyvíjí technologie a chápe gravitační polohování
a jak může být vyroben CO2 a že pevná hmota může být vytvořena z jakéhokoli plynu ve vesmíru.
My jsme to zkusili, přišli jsme s těmito poznatky, poskytli jsme instrukce skrze systémy, které jsme vybudovali.
A máme lidi s roztroušenou sklerózou, kteří se zbavili svých pocitů, po 5 letech znovu začali cítit své tělo,
mohou znovu cítit prsty na nohách, mohou se znovu začít pohybovat a chodit.
Toto je součástí toho stejného pokroku. Takže ve skutečnosti, jak jsme o tom mluvili,
vitamíny jsou jakási magnetická pole.
Všechny minerály jsou jakási magnetická pole, kterých se mohou držet, takže se stanou tím, čím jsou a naše těla si zvykla
využívat
takovéto množství, nebo některé z nich, k určitým operacím v těle.
Tvrdíte tedy, že vitamíny už nepotřebujeme, že potřebujeme tu správnou vibraci, nebo jak to je?
Potřebujeme. Není to tak,
že bychom nepotřebovali vitamíny. Jde o to, že se velice rychle učíme,
že je můžeme obnovit jako plazmu,
aniž by byly jakožto pevná hmota, kterou bychom jedli.
Je to stejné jako to, co jsme nedávno udělali, že v chápání gravitačního polohování,
polohováním magnetickým polem a tím, že jsme schopni je napodobit.
Můžeme vyrobit magnet i z dalších věcí. Můžete mít dřevěné magnety, které přitahují pouze dřevo.
Můžete mít plastové magnety, které přitahují pouze plast.
My jsme plastové magnetizování, vytvořili v posledních dvou letech.
Je to velice snadné, protože nyní vytvoříte tu pravou kombinaci toho, z čeho je plast.
Vytvoříte přesně tu samou kopii magnetických a gravitačních polí molekul plastu a to je vše. Buď se budou přitahovat a nebo
odpuzovat.
Takže je to nyní velice snadné a nabídli jsme to samé Japoncům, kvůli jejich jaderné katastrofě.
Rozumíme, jak se toto dělá, nabídli jsme jim naši technologii. Nabídli jsme ji následující neděli po nehodě.
Nadace Keshe je připravena dát jim tento systém ke stahování radioaktivních materiálů,
který vychází ven, zpět do centra reaktoru, kde by byl zadržen,
aniž by došlo ke znečištění životního prostředí. Autority museli získat povolení, aby takováto technologie mohla být testována.
Takže jsme všichni ozařováni velkým množstvím i měsíce poté a do teď nic nezměnili.
Stále je to stejné radiační poškození, které vychází ze středu a my na to můžeme použít tyto systémy.
Zeptáte-li se. Proč byste měli potřebovat takovouto věc? Jde o to, že vesmír je plný zón naplněných radiací.
Pokud tedy vstoupíme do těchto radiací, máme dvě možnosti. Stejně jako se zásobením jídlem a léky, musíme chránit naše
letadla
či letouny, před těmito radiačními zónami. Nebo v určitých případech musíme absorbovat, určité radiace pro výrobu či jiné účely.
Takže jsme nyní vyvinuli technologii, kde se můžeme chránit v tom nejhlubším vesmíru ve vysoce radiačních zónách.
Zároveň to můžeme použít na cesty, když potřebujeme v době poptávky, to absorbovat z prostředí.
Má to mnoho využití. Jedním z nich je otrava. Dojde-li například k otravě řek, můžete vytvořit gravitační pole onoho jedu
a vše co potřebujete, můžete vytáhnout z vody.
Takže toto nám nabízí tato technologie a to co ještě přijde.
Toto je jeden z důvodů, proč jsme oznámili od dubna 2012, že sestavujeme skupinu s názvem
„Keshův mezinárodní vesmírný institut“ (Keshe International Space institute)
Přistoupili jsme k vedoucím osobám univerzity v Lovani
s požadavkem poskytnutí ubytování. Že bychom mohli s univerzitou spolupracovat, na založení tohoto institutu.
Přijmu-li bychom sto vědců z celého světa, kteří by prošli tréninkem a naučili se to, co víme, aby si to pak mohli odnést zpět pro
svůj národ.
Takže proces vyučování a studia a předávání vědění už začal.
Sdíleli jsme vědomosti týkající se vesmírné technologie s Íránem v roce 2008.
A 16.března 2011 oznámili, že mají první program vesmírných lodí, jako úplně první národ.
Je to proto, že oni mají znalosti. Úplné znalosti byly předány a to samé se stane s institutem,
což doufejme, že belgičtí úředníci povolí, aby se to stalo.
My pak budeme vyučovat tu stejnou věc. Důvod, proč je nazývají prvním národem, který má program vesmírné lodi,
protože už nepoužívá žádný pohon. Technologie pohonu je u konce. To, co Američané používají pro posílání lidí do vesmíru
spolu s Rusy,
pomocí spalování paliva, je to, co přinesli vědci z Německa z doby druhé světové války, aby si zachránili životy.
Ve skutečnosti, použijete-li magnetické pole a gravitační polohování, nepotřebujete spalovat vůbec nic, jak jsem před tím
vysvětlil.
Takže doba pohonu je u konce. Američané to vědí, byli na přednáškách pro americké vědce na univerzitě Johna Hopkinse v
roce 2010.
Je to jednoduché. Vidí to a chápou to, jaké změny se chystají.
Realita gravitačního magnetického pole je taková, jak ji vtipně vidíme u Američanů a Rusů.
Ti léta vzdělávají své astronauty, než letí do vesmíru, navlečou je do srandovního obleku,
pošlou je do vesmíru a tam se všichni vznáší ve stavu beztíže.
To vše je jen hra. Ve skutečnosti systém, jako je Země, který si vytváří své vlastní magnetické a gravitační pole,
vytváří specifický stav, který si udržuje na 1G. Takže můžeme chodit a žít úplně normálně, aniž bychom se vznášeli
To samé se stalo s námi a vytváříme to uměle, když letíme Jumbo Jetem nebo Jetlinerem.
Nechceme se 6 měsíců předem vzdělávat, abychom mohli do letadla a dostali se z jednoho kontinentu na druhý.
Jelikož v tryskovém letadle je vytvářen stav, který se blíží 1G nebo je dost blízko.
Ale rozumíte-li struktuře magnetických a gravitačních polí a jak vznikají, můžete vytvořit zóny a vy rozhodnete o jejich hloubce.
Takže s našimi systémy, budeme nabízet cesty na Měsíc v roce 2016.
My říkáme, že chcete-li zkusit stav beztíže, musíte zaplatit navíc, jelikož to stojí peníze vytvořit takový stav.
V našich systémech jste na tom pořád stejně. Na 1G. Další výhodou je, že Američané plánují cestu na Mars.
Pokud jste viděli tento pokročilý program, ten je o tom, že plánují, jak použít kosmickou kabinu,
že můžou kráčet v čemu já říkám palivová nádrž na pár měsíců.
Protože pokud z ní vyjdou ven, musí na sobě mít speciální oblečení, aby na Mars mohli, nebo ať už jsou kamkoli,
jsou podmíněni, být jak já říkám ve vězení v kabině.
Přesně toto se nyní odehrává právě teď ve vesmírné laboratoři.
Ale pokud můžete vytvořit magnetické a gravitační pole přesně jako má Země, tak jak to děláme my,
můžete si vybrat, jestli chcete jet v Mini nebo Mercedesu, nebo palivové nádrži, na tom nesejde.
Jakmile se dostanete do místa určení, zvýšíte své magnetické pole 10 metrů, 100 metrů a stále přesně na 1G.
Můžete chodit, můžete se procházet po Měsíci, po Marsu, po jakékoli planetě, můžete dokonce chodit i po vesmíru při 1G.
Protože magnetické a gravitační pole vám umožní vytvořit zónu.
Když skončíte, vaše pole snížíte a přesunete se dál. Je to jako táboření, můžete si rozdělat stan, kdekoli se vám zachce.
To je budoucnost této technologie. Nejde o povídání, o žádné pohádky, protože nyní máme ty systémy.
A velmi brzy, jak jsem vám ukázal ten CO2, jak jsem vám ukázal působení magnetických polí,
předvedeme první auto, které nemá žádná kola a přemisťuje se na stejném základu.
Už nepotřebujete tankovat palivo. Najdete si svoji pozici, nemáte kola, poletíte v jakékoli vámi zvolené výšce.
Spolu s touto technologií jsem vám přinesl to, že jsme ji testovali, můžeme jasně říci, že protože vytváříte magnetická pole,
jakoby atmosféru kolem vašeho systému, zahřívání jako to bylo s Concordem.
Concord se o několik centimetrů rozpínal důsledkem tepla, když letěl nadzvukovou rychlostí. Dáte-li tento systém, řekněme,
Jumbo Jetu,
můžete zvýšit hranice magnetického pole, za fyzické hranice letadla.
Pak nebude vznikat žádné tření mezi letadlem a hmotou ve vesmíru,
nebo v prostředí Země. Cestujete tedy v prostředí bez jakéhokoli tření. Můžete tedy letět mnohem rychleji.
Například, dáte-li tento systém do stejného letadla, kde působí dynamická magnetická pole systému,
váš systém se stane neviditelný, pro současné radarové technologie.
Což znamená, že jakmile magnetická pole radiových vln, dosáhnou k tomuto systému.
Jak jsem řekl, plazma, dynamická plazma, ji doslova pohltí a rozseká na kousky a stane se doslova součástí jeho struktury.
Takže ta vlna z radaru se nikdy nevrátí. Jakmile tedy vidíte letící objekt,
radar nahlásí, že tam žádný objekt není, jelikož nedostane zpětnou vazbu, neboli tu vlnu nazpět.
Takže jakýkoli objekt, který využije tuto technologii, je pro současnou radarovou frekvenci neviditelný.
Mnoho lidí je uvidí a řeknou, že na obloze se taková věc vyskytuje, ale radar řekne, že tomu tak není, jelikož na radaru se nic
takového neukazuje.
Ale existují způsoby detekce takovýchto systémů.
Zároveň však, jelikož tento systém vytváří dynamická kulová magnetická pole,
tato magnetická pole na sebe vzájemně působí s gravitačními a magnetickými poli Země, takže důsledkem těchto dvou polí,
která na sebe působí, je vznik světla. Takže povětšinou, vidíte-li tyto systémy letět na obloze,
kvůli vzájemnému působení MAGRAV - magneticko-gravitačních polí a
magneticko-gravitačních polí Země, uvidíte to, čemu se říká „ostrá světla na obloze“.
Takže v budoucnu, jak vidíme Jetlinery jak slídí po obloze, víme kde bylo předtím jiné letadlo
a vidíme kondenzační čáry. V budoucnu toto světlo uvidíme jen v bodě, kde se ten objekt nachází.
Protože jak se objekt pohybuje, světlo se také pohybuje, nezůstávají tam žádné zbytky.
Takže ve skutečnosti velice brzy, tak jak jsme si zvykli vidět v prostoru nad námi trysková letadla,
velice brzy si budeme zvykat na to, že uvidíme ostrá světla, jak přelétávají oblohu.
A to je přesně to, co se děje. Ale to nás přenese do další dimenze v použití této technologie.
A tím je použití těchto gravitačních magnetických polí.
Momentálně rychlosti Mach 1, Mach 2, Mach 3, které se používají pro technologii zbraní a střeliva, jsou dětskou hrou.
Provedli jsme test a můžeme sebevědomě říci, že za použití této technologie to bylo více než Mach 30 a Mach 40.
Mach 40-45, je maximum uvnitř atmosféry Země. Proč?
Protože letíte-li příliš rychle, můžete pak ztratit kontrolu a doslova se vzdálíte z atmosféry.
Takže abychom mohli vyvinout kontrolní systém pro zemskou atmosféru, můžete letět okolo Mach 30, maximálně Mach 35.
To svým způsobem dělá ze současné jaderné technologie, technologii zastaralou.
Jak říkáme, pošlete střelu a systém, který letí Mach 30-35 a který máme, ji vrátí odesílateli. Je to velice jednoduché.
Takže svým způsobem jedno z použití této technologie, je že přinese mír. Žádný národ nesmí použít zbrojní průmysl, proti jinému
národu.
Na druhé straně, pokud ji máte a chcete ji použít rychleji, tak každý je nyní ve stejné pozici.
To s sebou přináší další téma a to jak a kam, nás tato technologie zavede.
To nikdo neví. Kde a jak skončíme.
Ale s jistotou víme, že jsme v pozici, kdy můžeme ukázat a ve velice brzké době demonstrovat veřejnosti, fyzicky tyto systémy.
Ukázali jsme tento systém vládním úředníkům v Belgii, vědecký svět v Belgii tento fyzický systém viděl
a v některých případech i jeho použití a nyní předvedeme užití celého systému.
Způsob, jakým jsme na našich webových stránkách ukázali ženu s roztroušenou sklerózou
a po 5 letech na vozíčku a v posteli, díky našemu systému začala opět chodit
a cítí prsty na nohách. A kvůli této nemoci přišla na 4 roky o menstruaci, což je jeden z příznaků tohoto onemocnění.
Porozuměním této technologie jasně chápeme i to, co vidíme jako fyzická poškození.
Roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, mrtvice, je to jen 20% opravdového poškození.
Z 80% je to poškození natolik vnitřní a přichází tak pomalu, že většinou pacient zapomíná.
A jak se nyní z těchto stavů zotavují a nervový systém se navrací do normálu,
začínají nám říkat, co vše získávají. Poprvé mohou cítit své vnitřní orgány,
své prsty na nohou, jsou schopni si vzpomenout dokonce i na jazyk, o kterém zapomněli, že ho uměli.
Ve velice nedávném případu jsme měli muže s Parkinsonovou chorobou, který ve svém vlastním jazyce, což byla vlámština,
mumlal a nemohl mluvit. Ale nyní si vzpomněl, že uměl mluvit velice zřetelně, vše to bylo zaznamenáno. On mluví velice čistou
angličtinou.
Otázkou je, jak může umět anglicky?
Když byl tento muž mladý, byl vězněn v německých vězeňských táborech a jeden z jeho nejlepších kamarádů byl Američan.
Od toho Američana za druhé světové války naučil anglicky a zapomněl na to.
A nyní mluví anglicky plynule a zase jde o stejný proces.
Takovéto věci můžeme vidět. Potom Alzheimerova choroba. Pro nás se Alzheimer stal doslova historií.
Používáme tuto technologii zatím jen zkušebně na lidech, kteří byli poškozeni chemoterapií.
To, co vám lékaři a farmaceutické firmy neřeknou.
Statisticky jsou všechna tato čísla dostupná a můžete si to ověřit.
Je to, že velké procento. Více než 3 lidí starší 60-65 let, projdou chemoterapií
a do sedmi let zemřou na ty nejmenší infekce,
protože tělo nemá imunitní systém, který by jej chránil. Tělo jej ztratilo před léty právě při chemoterapii.
Takže v Severní Americe, Kanadě, dávají pacientům injekce na podporu imunitního systému, aby mohli žít o trochu déle.
Provádíme studie v Kanadě, kde člověk v tomto stavu používá tuto technologii a začínáme vidět změny, které se u něj dějí.
Vše na vlastní oči vidíme a spoléháme se ne na to, co říkáme a na to, co děláme. Na fyzické krevní testy a spolupráci s dalšími
vědci.
Takže změny vidíme. Viděli jsme je nedávno u ženy, která posledních pět let strávila v posteli.
Byla po 8 týdnech schopna se posadit a pokusila se chodit.
Toto video jsme v minulém týdnu ukázali na našich přednáškách.
Toto je to, co přijde, jaké změny přinese tato technologie.
Tak či onak, se společnost nějakým způsobem změní.
V malých měřítkách jsme viděli, jak se změny dějí za uplynulá století.
Přesunuli jsme se, od osla ke kolům. A říkají, že kolo bylo největším objevem člověka.
Udělalo z nás nezávislé na zvířatech.
Pak jsme se dozvěděli o páře a vodě.
A pak jsme přišli na elektřinu, což byla také ohromná změna pro společnost
V pozdní druhé polovině 20. století jsme vynalezli počítač. Všichni měli ztratit práci kvůli počítačům.
Dnes je díky počítačům a programováním zaměstnáno více lidí, než díky čemukoli jinému.
Je to jen fáze. Nelze jí stavět žádné překážky.
Ale teď už je to venku a nelze to zastavit. Důvodem, proč se to provalilo, jsou určité věci.
Nejprve, jak jsem sdělil Američanům a Kanaďanům. Váš problém je, že jste mne na palubě letadla zatkli příliš pozdě.
Doslova přikráčeli na palubu a čekali na mne se všemi mými dokumenty v rukách.
Věděli, že jsem získal víza do Mexika, méně než 24 hodin předem.
Úředník, který přišel do letadla a zajal mne,
Řekl. Studoval jsem váš případ tři dny, abych se stal jaderným fyzikem a mohl s vámi mluvit na vaší úrovni.
Takže oni vědí, co se chystá.
Ale jde o to, jak jsem jim řekl. Kanadským úředníkům.
Problém je v tom, že jste mne nechali příliš dlouho na svobodě, kdy jsem vydal příliš mnoho knih,
příliš mnoho patentů, napsat příliš mnoho vědeckých prací a mluvit s přílišným množstvím vládních úředníků, vědců, které jsem
učil.
Takže snažit se teď zastavit tuto změnu, už je příliš pozdě. Léčili jsme velké množství lidí v Evropě, kteří viděli alternativy.
Měli jsme spousty přednášek, průměrně přednáším pro 200-300 lidí a někdy i více.
A to každých pár týdnů, takže toto vědění se předává a Keshova nadace roste mezi lidmi v západní Evropě.
Lidé, kteří viděli fakta této technologie skrze své bratry, tím, že se sami léčili.
Většina lidí, kteří pracují s Keshovou nadací, kteří byli sami nemocní a poznali.
Máme pána, který nebyl schopen 15 let pracovat a do tří dnů ode dne, kdy jsme začali používat naši technologii,
mohl tento muž začít pracovat a pracoval 7 dní v týdnu.
Je to stále stejné. Muž či ubohá žena, která nemohla nic, nyní může pracovat 7 dní v týdnu.
Takže vrací své pocity, podporují učení nadace a umožňují dalším učit.
Není to tedy o tom, že bychom změnili to, co se mělo stát. Změna přijde. Jednoho dne dojde ropa.
Ne v příštích dvaceti letech, ale třeba za 50 let.
Takže tu není žádný důvod nezačít se změnou nyní. Když jsem byl poprvé pozván do Belgie, toto byla první otázka,
kterou jsem dostal. S kýmkoli jsme mluvili. Proč Belgie? Proč se Belgičané tak snižují. Že by to neměla být Belgie?
A jak jsme v nedávné řeči sdělili, spuštění prvního gravitačního pole Keshovou nadací a bude z Belgie.
Můžete se dostat z Bruselu do New Yorku, za 2-5 minut. Většinu z těchto 5 minut, tvoří přistávání a vzlétání.
A říkáme, že z Bruselu do Tokia se dostaneme za méně než 10 minut. Takže čas, prostor a nacionalismus, je úplně u konce.
Takže to, jak jsme vyvinuli tuto technologii, kde se dostane ven, jaká její část se dostane ven
a z jaké země je naprosto nepodstatné, protože nyní my všichni jako lidská rasa, z tohoto vytěžíme.
Budeme mít další volnou energii. Ne volnou, ale energii, tak jak ji potřebujeme a takové množství které potřebujeme.
Žádné ničení životního prostředí, spalování takového množství paliva, že to poškozuje životní prostředí.
Ne tak rozsáhlé využívání půdy a provádění všech možných využití hnojiv, které ji ničí. Pro příští generaci by to znamenalo
problém
a to dokonce už se vzduchem, který dýcháme. Takže se to stane a mnoho lidí říká, že na to dalo očekávat.
Nyní, když je to tu, tak tomu nemohou uvěřit. Jde tedy pouze o nastavení mysli.
A to, jak prodáváme knihy po celém světě pomocí našeho internetového systému. A vidíme, že lidé kupují náš systém i v
Hongkongu a Číně.
A to je velmi zajímavé. Prodáváme to tedy stejně do Jižní Ameriky,
stejně jako do evropských zemí, a všude jinde, skládají zálohy, aby obdrželi svoje energetické systémy.
Na druhé straně spousta lidí mluví o volné energii. Nic jako volná energie neexistuje.
Jediné co je, jak jsem vysvětloval na začátku, jdeme ke zdroji atomu.
Do středu plazmy, což nazýváme základní hmotou, nebo základním magnetickým polem. Toto magnetické pole tu je už 10-15
miliard let.
Takže my jdeme do středu a používáme to 5-10 tisíc let.
Protože věci v atomu se uvolňují miliardy let. My jim umožníme uvolnit se za 10 000 let.
Takže tato energie navíc je ta, kterou získáme. Není žádná volná energie.
My jsme se jen naučili, jak to urychlit a použít co chceme.
Takže říkají. Budeme mít volnou energii. Žádná volná energie není. Stále využíváte magnetických polí hmoty.
Ale pokud půjdete do základní hmoty a o čem nyní mnoho lidí hovoří. Temná hmota a „temná energie.
To je velice zajímavé. Tomu říkáme přechodná energie či přechodná hmota.
A proč přechodná? Protože jde o to, dostat se ze silného magnetického pole do bodu, kdy se to stane hmotné.
Potřebuje nějaký přechodný čas. Potřebuje čas, aby přišel. Takže magnetické pole v pohybu, tak já nazývám energii.
Takže tento pohyb ze silného magnetického pole zdroje až tam, kde jsme, nejde to samo mžiknutím oka.
K tomu je zapotřebí čas a prostor skrze kterým prochází a říkáme tomu přechod.
Proč je to tedy přechodné? Protože jde o přechod. A tomu oni říkali temná energie, jelikož to nechápali. Nyní, když rozumíme,
co to je,
můžeme to vysvětlit. Ve své knize jsem vysvětlil, jaký je rozdíl mezi světlem a atomem.
Či protonem a elektronem. Je tedy snadné rozumět celému konceptu, jelikož se vracíme k původu vzniku
a můžeme vysvětlit a ovládat vše od vršku až do bodu, kde se to stane hmotou, což je pro lidstvo důležité.
A to, co je hmotou pro nás, je hmotou i pro další tvory kteří jsou ve vesmíru. Jsme tedy součástí řetězce událostí.
Svým způsobem je toto pro člověka ten nejkrásnější objev.
Je to ten nejkrásnější objev pro člověka? Záleží na tom, jak to člověk využije.
Je to stejné jako meč, který je ostrý na obou stranách.
Jak jsem vám vysvětlil, mohu použít magnetická pole k cestám do hlubšího vesmíru za několik minut,
nebo mohu použít to stejné magnetické pole na spáchání toho nejhrůznějšího zločinu, jakým je rozředění těla v magnetickém
poli.
Řekl jsem bezpečnostním, úředníkům v Belgii. Se současnými zbraněmi, protože měli revolvery, když jsem s nimi mluvil.
Já jsem s nimi mluvil a řekl jsem jim. V současné době, když někoho zastřelíte zbraní či revolverem, je tam tělo.
Můžeme si dát do souvislosti, kdo koho zabil. Ale s touto technologií když uvolníte magnetické pole podstaty,
jak naráží na hmotu, jak jsem vám říkal o nárazu Země do Slunce,
nezbude už vám nic, abyste věděli, kdo u toho byl. Jak to využijeme?
A ku prospěchu koho a čeho? A kdo může koho ovládat?
Toto vědění se velmi dobře rozšířilo mezi veřejnost.
Máte-li internet, můžete se sami vzdělávat. Ale pokud tomu rozumíte a můžete sestavit tyto systémy,
už nikdo nikoho nemůže zneužívat. A žádný národ, nemůže napadnou jiný národ, kvůli nerostnému bohatství.
Protože s touto technologií, můžete vyrobit tolik nerostného materiálu, kolik jen chcete.
Jelikož vše je dosažitelné pomocí tohoto systému a je toho schopen.
Nedávno jsme diskutovali a stále diskutujeme s lidmi ze Saudské Arábie. Pokud tento rozhovor poslouchají, vědí o koho jde.
V Saudské Arábii je obrovský problém s pitnou vodou.
Takže mají odsolovací jednotky, které čistí vodu z moře a zbavují ji soli.
A na místech jako je Jeddah či ve vnitro zemních městech v zemi
čerpají podzemní vodu. Pro vodu v hloubce se musí hlouběji a hlouběji.
To samé se děje i v Texasu. V Texasu musí jít pro vodu stále hlouběji, jelikož vyčerpali všechnu vodu, ke které se mohli dostat.
Pochopte, jak jsou produkovány energie v tomto systému, jak jsem řekl užitím základní hmoty na úroveň hmoty.
Můžeme vyrobit spoustu volné neboli dostupné energie.
Pokud jste ve škole pracovali v chemické laboratoři a vařili jste vodu,
když pára vychladne, stane se z ní voda, tekutina. To je vypařování. Vypaříte ji a destilujete. Tak se vyrábí alkohol.
V našich systémech můžeme vytvořit dostatek energie k vytvoření chladného stavu v porovnání s okolním prostředím.
Takže se vláha ze vzduchu, stane tekutou vodou.
Takže ve skutečnosti nepotřebujeme čekat na mraky, aby začalo pršet a nemusíte čerpat voda s podzemí,
abyste měli pitnou vodu. Vytváříte vodu z prostředí, ve kterém žijeme.
A v tom je ta krása. To pak znamená, že už není vyvíjen žádný tlak na lidi v pouštích, že by mohli umřít žízní.
Poskytujeme systém a podmínky systému umožňují vyrobit tolik vody, kolik chcete z vláhy ze vzduchu z atmosféry.
Nejsušší místo na Zemi má 15 % vlhkosti.
V evropských zemích máme přes 50%. Takže můžete-li vytěžit či nasát řekněme 1 tunu vzduchu,
můžete z toho získat alespoň 100, 200, 300 litrů vody.
Takže svým způsobem bychom pak už neměli vidět takové katastrofy v Africe, kde tisíce lidí umírá suchem.
Keshova nadace provádí studii s názvem „Experiment Semeno“.
Testujeme ho v sedmi zemích, kde semeno pokryjeme materiálem se stejnou strukturou, jakou má náš reaktor, ale v nano-stavu.
Semeno bere vláhu ze vzduchu a roste a jak řekl jeden z lidí, kteří tento experiment vedou, jde o divý růst.
Byl mimo domov, tak jsme se ho zeptali, jak to vypadá s jeho semeny.
Zavolal své ženě a ta mu řekla, že rostou jako divá!
Takže vidíme celkové využití této technologie. Není potřeba, aby kdokoliv hladověl.
Prováděli jsme testy v Belgii, jak jsem vám již povídal o ženě, která byla na lůžku 5 let a nyní si začíná sedat na postel.
Její ošetřovatelé, kteří se o ni po celý den starají, když je její muž mimo domov od 8 do 16 hodin říkají.
Ona vůbec nejí, dřív jedla hodně, nyní jí velmi málo. Já jim odpověděl, že ano,
jelikož většina energie, kterou potřebuje je obsažena v tom, co jí podáváme.
Tělo si tedy bere to, co potřebuje a nepotřebuje už víc jíst.
A stejný princip platí pro případ s vodou. Můžeme vložit to, co člověk potřebuje do struktury vody.
Takto pomáháme lidem přenastavit své tělo a krmíme je. Takže když v Africe při suchu, získáte vlhkost,
přeměníte ji na vodu a stejným procesem do ní můžeme dodat jakoukoli energii,
kterou člověk potřebuje zkonzumovat. Voda se tedy stane procesem pokrmu.
Nikdo tedy nemusí umírat hlady a kvůli suchu, k žádnému řetězovému potravinovému kolapsu.
Ke ztrátě zdroje potravin, tedy dojít nemusí. Tyto změny nastanou. Bude to šok, ale jakmile se tento šok ustálí
a lidé začnou produkovat tu samou věc, ten samý proces, ono týrání z minulosti se změní a zároveň si člověk vezme to, co
bude potřebovat.
To, jak poškozujeme naše životní prostředí, skončí.
Mluvili jsme tady o vzniku.
Pokud lidé porozumí koncepci gravitačních a magnetických polí,
pochopí, jak úzce jsme spjati jeden s druhým jako lidské bytosti.
A jak jsme jeden na druhém závislí, pro samotné přežití.
Co vydechuješ ty vdechuji i já, co vydechuji já, vdechuješ i ty.
Vy si berete část mé energie, berete si část mých buněk, část energie, ta magnetická pole, která jsou ode mne oddělena.
Takže svým způsobem jako lidské bytosti, budeme potřebovat jeden druhého, abychom přežili.
V Keshově nadaci mluvíme o zachycování této energie ve vesmíru, takže bychom nepotřebovali žádné jídlo.
Když jsme to nabídli, řekli, že je to bláznivé.
V jednom z rozhovorů během experimentu v laboratoři, řekl jeden z novinářů, když viděl,
jak je vyráběn CO2 z čerstvého vzduchu. My doslova bereme CO2 ze vzduchu a vyrábíme pevný CO2.
Ukázali jsme mu jak se to provádí, zatímco inženýři v laboratoři prováděli test.
A on řekl: Můžete vyrobit svítilnu, která nebude poháněna vodou,
jelikož pak bychom nikdy ve vesmíru nepotřebovali baterie, na které se nelze spoléhat?
O pár dní později jsem mu zavolal a řekl jsem mu. Vyrobil jsem svítilnu, která je poháněna magnetickým polem vesmíru.
Nepotřebujete vodu.
Kdekoli ve vesmíru můžete absorbovat to nejmenší magnetická pole, tu nejmenší radiaci a můžete ji přeměnit na světlo. A víte,
že jakmile je světlo,
absorbují ho různá zvířata, stává se z něj tráva, vitamíny, minerály a my je jíme.
Takže já vám mohu dát toto světlo a vy se pak rozhodnete, co z toho světla chcete vytvořit.
A svým způsobem jsme začali vyrábět svítilnu, místo svítilny na vodu, jsme vyrobili technologii, kde je to přesně tak, jak jsem
řekl.
V hlubším vesmíru potřebujeme absorbovat to nejmenší množství energie ve zlomcích
a skladovat ho tady v našem kondenzátoru a to velmi jednoduše.
Toto světlo by mohlo být a tento paprsek je součástí energie, která je tady mezi námi a která je v této místnosti.
Takže tento pokrok je úplně v linii s chápáním vzniku a kde jako vznik skončíme.
Tento systém tedy nemá žádnou baterii s funguje téměř dva roky.
Měli jsme ji v provozu měsíce, pak už jsme toho měli dost, tak jsme ji vypnuli. Chtěli jsme lidem ukázat, co to je.
Nemá žádnou baterii, je to doslova dutý systém.
Ale jak jsme vysvětlili, struktura magnetických a gravitačních polí, pochopili jsme je,
tudíž to můžeme zopakovat. Nyní máme dvě nebo tři další takové svítilny, zapnuté.
Abychom ukázali, že ve vesmíru nemusíme brát nic s sebou, musíme jen absorbovat to,
co je ve vesmíru, abychom vyrobili dostatek jídla a energie, aniž bychom byli závislí na matce Zemi.
To nás zavede zpět do další pozice a to.
Jaký je smysl našeho vzniku? Proč jsme byli vytvořeni? A toto jsem vysvětlil v knize,
která bude vydána později během tohoto roku nebo začátkem příštího roku, s názvem: „Vesmírný řád stvoření“.
V této knize vysvětluji, jak probíhá stvoření, jak vznikáme a jak naše stvoření skončí s existencí duše.
Duší člověka či čehokoli, máte-li kombinaci magnetických polí, v nichž mohu rozhodnout o existenci hmot a polí.
Máte právo na inteligenci, můžete myslet a můžete se rozhodnout.
Nepotřebujete fyzické tělo, tak jak jsme na něj zvyklí. Dvě ruce a nohy.
Svým způsobem, pokud jste schopni komunikovat tak jako duše, nepotřebujete ruce a nohy.
Budete potřebovat energii, abyste přežili z vody, vytvoříte si magnetické pole vody ve vašem těle, takže vstřebáte tolik vlhkosti,
kolik potřebujete.
To dělají naše systémy. Stejné je to s tím, jak na sebe budou těla, lidské bytosti v budoucnu vzájemně působit v tom,
co je dalším stupněm nehmotných životů ve vesmíru.
Jsme zvyklí na hmatatelnost, pak tedy můžeme potvrdit její existenci.
Jak jeden muž řekl ve zprávách na CNN. Věřím tomu.
Ve vesmíru nejsou žádné CNN, takže musíme vidět, nacházíme-li se na inteligenci nefyzického původu.
Ony však na nás i tak mohou působit, pak jde o následky vzájemného působení polí, což vede ke vzniku atomu,
buňky, což zase vede ke vzniku inteligence. Takže tolika způsoby my nejsme jediní, nemůžeme být jedinými.
Protože pro většinu lidí, kteří rozumí struktuře vesmíru, my jsme součástí větší struktury.
A dokonce i v knize, která bude 11. září 2011 vydána, s názvem „Stvoření Vesmíru“,
Jsem dokonce vysvětlil i tento vesmír, ve kterém žijeme podle fyzikálního zákona jako neutron, který se rozdělí na elektron a
proton a vytvoří atom.
Tento vesmír je vytvořen rozdělením dalšího vesmíru, jelikož fyzikální zákony jsou nepřetržité a podobné ve všech dimenzích.
Takže to, co nazývají teorie Velkého třesku je jeden velký nesmysl.
Vznikli jsme stejným procesem. Tento vesmír je vytvořen stejným procesem rozdělení větší a masivnější hmoty.
A v době, kdy si tento vesmír nebude moci udržet své magnetické a gravitační pole,
rozdělí se na další vesmíry, se dvěma rozdělenými hmotami. Jsme tedy součástí řetězce, který nazýváme jako univerzální
kosmos.
Ve skutečnosti můžeme tento proces předvést. My jsme jeho součástí a svým způsobem, pokud rozumíte využití struktury toho,
čemu říkáme základní hmota, základní energie, to čemu říkají temná hmota,
temná energie a to, jak ji využíváme. V brzké době přechod prostorem vesmíru
pro lidské bytosti otázkou vteřin. Jste chráněni, ale tentokrát poprvé, když si vezmete planetu jako je Země.
Co jí dává magnetické a gravitační pole? Získává ho při zrození. Je konstantní a nemění se.
Ale s našimi systémy to změnit můžeme. Můžeme změnit jejich intenzitu z hmoty na přechodnou hmotu, nebo na základní
hmotnou sílu.
Takže s větší sílou můžeme cestovat ve vesmíru mnohem rychleji a zároveň plně chráněni gravitačním polem.
V knize jsem jednoduše vysvětlil, že když řeknete, ať se stane cokoli, jestliže půjdete do prostředí antihmoty nebo základní
hmoty či temné energie.
My tomu říkáme přechodná energie. V knize „Struktura světla“ nicméně vysvětluji,
že naše tělo se po čase mění, podle prostředí, ve kterém je.
Když tedy půjdeme do hmotné dimenze, temné hmoty, přechodné hmoty nebo základní hmoty, kterou nazýváme antihmota.
Naše buňky jsou tvořeny základní hmotou ve svém středu. Jak pak zeslabuje, stává se hmotou.
Pak v těchto prostředích antihmota či základní hmota, vystoupí vpřed.
Necháváme tedy celistvost naší existence, tak jak je. Místo používání své hmotné úrovně,
používáme své tělo, které se mění na základní hmotu.
Takže v různých dimenzích vesmírných magnetických polí, různé síly uvnitř naší struktury vystoupí vpřed.
A způsob, jak Einstein říká, že světlo je energie. Ve skutečnosti to není nic jiného, než hromada nesmyslů!
Protože světlo je plazma a má stejnou strukturu jako neutron, proton nebo elektron.
Jediný rozdíl je ten, že například pro plazmu neutronu, například cestuje-li ve vesmíru z bodu A do bodu B
a udržuje si kulový tvar, takový jaký je, setkává se s velkým odporem.
Dělá to, že nalaďuje své magnetické pole do cílového bodu, ať je to kdekoli, prodlužuje se.
Ve skutečnosti je tedy světlo plazma, jen v prodlouženém tvaru.
V každém prostředí, kterým prochází, mění svůj obal, svůj kabát, podle daného prostředí.
Pokud je v silném základním prostředí, nastane základní pole. Protože ztrácí méně energie, dochází k menšímu tření, když jsou
stejné.
Takže princip toho, co říkají. Světlo ano, existuje světlo v dimenzi přechodné hmoty, základní hmoty.
Ale v tak silném poli vzniká toto světlo, třením dvou plazem. Plazmy světla proti svému prostředí.
Existuje tedy mnoho odpovědí ve světě fyziky, které nyní můžeme vědecky vysvětlit, jelikož rozumíme stvoření základní hmoty a
tmavé hmoty,
a zároveň rozumíme stvoření duše a tomu kde je problémem. Nebo jaký smysl má stvoření a jak to, že máme duši.
Duše je velice jednoduchá a já ji vysvětlím v knize „Stvoření Vesmíru“,
která bude brzy vydána. Duše je jako řada světel, které vidíme z hvězdy na obloze.
Pravděpodobně tato hvězda umřela a byla zničena a byla pohlcena jako ostatní částečky vesmíru, před milióny let.
Její světlo však stále cestuje a šíří se a podílí se na struktuře vesmíru, směrem k jeho rovnováze.
Duše člověka tedy nepotřebuje tělo ke své existenci.
Je tedy velmi snadné rozumět, jak a kam jdeme s našimi dušemi ve struktuře, která existuje.
Ne, ne, já nejsem Bůh. My pouze rozumíme procesu stvoření.
To je ten rozdíl. Rozumíme tomu a vracíme se k základům stvoření v jakémkoli bodě ve vesmíru.
Nemusí tam být Bůh. Existují tam pole, takže tak či tak, pokud vytvoříte vhodné prostředí a dodáte správná a vhodná
magnetická a gravitační pole,
aby mohl vzniknout určitý typ polí, budete mít hmotu ve vesmíru, podle vašeho vlastního magneticko-gravitačního pole.
Proč vidíme světlo na této frekvenci? Není to tak, že by se světlo zjevovalo na této frekvenci.
Objevuje se proto, že naše aminokyselinové magneticko-gravitační pole nám umožňuje, světlo na této frekvenci vidět.
Pokud bychom měli, například v dusíku, řekněme draslík a v našem krevním řečišti a v našich molekulách, aminokyseliny.
Viděli bychom jiné světlo o jiné intenzitě a odlišném spektru magnetického pole.
Zakládá se to tedy na podmínkách. Jak to pochopíte, nemusíte mít boha, abyste rozuměli celému procesu stvoření.
Lidem, kterým se toto zdá divné, je to proto, že jsme po staletí byli vychováváni určitým způsobem, jakým začal mysticismus.
Je to velice jednoduché. Je to stejné jako když řekneme, že lze cestovat mnohem rychleji než současná letadla nebo pohony.
lidé se na nás dívají divně. Je to ale snadný způsob. Jde jen o nastavení mysli.
Naši předci přišli z moře, nebo odkudkoli. Jediné, co viděli bylo, že ptáci létali rychleji. Mysleli si, že pokud budou létat jako ptáci
mohou být rychlejší za méně času. Takže po staletí se pracovalo na výrobě ptáka.
Ať už si lidé vyráběli křídla, skákali a dělali všechno možné.
Až se podařilo připevnit motor. Takže naše letadla jsou vlastně kopiemi létajících ptáků. Jen s motory.
Nyní se na ně přidělávají trysky. Pak se dostalo na pohon. Pohon není nic nového. Američané se ho snaží jen vylepšit.
Před 700, 800 lety, vyrobili Číňané první rakety z ohňostrojů.
Jediné co udělali je, že vytvořili větší nádrž. Pokud bychom neměli Číňany a ptáky, na které jsme se mohli dívat a jsme lidské
bytosti s inteligencí,
takže vidíme, jak se věci hýbou a chceme jim rozumět. Co to je, co se to hýbe?
Vidíme, jak se hýbe měsíc, slunce a ostatní věci ve vesmíru.
A pokud rozumíte struktuře, podle které se ve vesmíru hýbají, pak se dostanete ke stejným závěrům jako já.
Musíte ze sebe jen udělat ptáka, udělat kopii Země, to jsme udělali my, a proto se jim náš systém zdá divný.
My jsme okopírovali způsob, jakým Země funguje v našem systému, jelikož máme údaje o tom, jaká je vnitřní struktura Země.
Právě proto to vypadá divně. Pokud bychom tedy neměli ptáky a Číňany,
ale měli by tolik poznání kolik máme dnes, dospěli by ke stejnému závěru jako já
již před stoletími či tisíciletími.
Mnoho věcí funguje, jak jsem vysvětlil. Člověk neobjevil gravitaci a magnetické pole naráz.
Kdyby objevil obojí zaráz, tak to chápeme. Jednoduchost stejných pólů, jak jsem již říkal u magnetu sever a jih.
Nazýváme to gravitací. Gravitace je přitažlivost. Jde o přitahování a sever a jih přitahují.
Podobně jako sever se severem a to, čemu říkáme odpudivá síla.
Kdybychom tedy rozuměli těmto dvěma věcem zároveň, pravděpodobně bychom byli
úplně jiná rasa a pravděpodobně bychom byli v dnešní době už na druhé straně vesmíru
a zajímali se o jiné vesmíry. Ale potřebujeme čas. Jde o to, že ani tato doba není vhodná pro to, aby člověk tuto technologii
chápal,
jelikož člověk stále zabíjí pro své vlastní ego.
Až se lidé naučí, že mohou žít v míru, pak přijde ta pravá doba a člověk bude dost vyspělý, aby přistoupil k dalšímu kroku.
A to je jedna z věcí, kterou jsem napsal v jedné ze svých knih, že až člověk časem přejde se svým přístupem válek a zabíjení
do vesmíru,
a narazí tam na další bytosti, které mají mnohem pokročilejší znalosti o stvoření.
A oni nedovolí, aby se pokračovalo s touto technologií a s tímto zabíjením a ničením.
Lidé dostanou lekci, na kterou nikdy nezapomenou. Pak zapomenou, že tam přišli zabíjet kvůli přežití.
Co myslíte, že nám přinese blízká budoucnost?
Za 10-15 let budeme schopni přeletět sluneční soustavu. Nejpravděpodobněji do 3-5 let.
Takový už jsme udělali pokrok s naší technologií. Velkou pravděpodobností, je také přelet galaxiemi do 10 let.
Protože jakmile nyní otevřete Pandořinu skříňku, vše ostatní se už bude zdát jako velice snadné.
A pak, vesmír je ta stejná dimenze. Je to velice zajímavé, když se mne ptáte, jakou vidím budoucnost.
V astronomii existuje velice hloupý koncept.
Oni tvrdí, že Venuše je jediná planeta ve sluneční soustavě, která jde ve směru hodinových ručiček.
Tato ignorace pochází od lidí z dob, kdy si mysleli, že Země je středem vesmíru.
V dnešní době kosmologové a astronomové tvrdí, že do Venuše za její existenci uhodil meteorit, který způsobil opačné otáčení.
Není to nic jiného než nesmysl. Proč? Rozumíme konceptu rotace, magnetického a gravitačního pole, vytvořili a vyvinuli jsme
technologii. Systém,
který dokazuje tento koncept a je to velice snadné. V našem systému, náš reaktor magnetické pole, jde přesně jako Země.
Proti směru hodinových ručiček. Pokud změníme intenzitu polí, nebo mírně pozměníme pozice vůči ostatním polím,
reaktor začne vibrovat a poté začne jít po směru hodinových ručiček.
Takže žádný meteorit do Venuše nikdy nenarazil. S Venuší je to jen jediná věc.
Existují dvě možnosti. V jejím vnitřním jádru, jsou její magnetická pole umístěna trošku jinak,
nebo se jedno z nich pohybuje mnohem rychleji než to druhé a proto jde po směru hodinových ručiček.
Další možností je, stejně jako je uvedeno v knize, ve které vysvětluji
stvoření sluneční soustavy. Všechny planety se pohybují v sekvencích.
Znamená to, že se ohromné planety, které vidíme jako plynové planety na konci, blíží ke slunci.
Gravitační pole Slunce je přitahuje. Dostanete-li se do určité pozice,
pak se naše otáčení změní. Je to proto, že Slunce má mnohem silnější gravitační pole, než vysoké otáčení.
Potom se Země jako Venuše přibližuje, aby byla absorbována Sluncem.
Země převezme pozici Venuše a my se začneme otáčet, po směru hodinových ručiček.
A to můžeme fyzicky ukázat. Takže celá ta záhada kolem Venuše a jak do ní narazil meteorit, je nesmysl.
To samé je s otáčením Uranu. Uran je jediná planeta, která se otáčí podle své svislé osy.
Také všechny jeho měsíce, se otáčejí podle svislé osy. Zatímco na zemi se otáčíme podle té druhé osy.
Máme systém a přesně ukazujeme, změníte-li jeden z dalších parametrů, jak si tento systém nalezne svoji stabilitu tak, že se
posune stranou.
Takže to, co uhodilo do Venuše teda Uranu, nešlo o žádný meteorit. A to jsou obrovské plynné planety.
Dokonce i v knize, která se bude vydávat „Stvoření sluneční soustavy“, je o tom pojednání, jak vznikají prstence Saturnu.
Máme tu určitý systém a můžeme předvést, jak funguje. A že mají všechny plynné planety prstence,
jelikož to že je mají, je typické pro jejich stvoření.
Částečně už to bylo vysvětleno v druhé knize „Struktura světla“.
Takže takto se zvyšuje naše vědění o realitě polohování a spolupráci magnetického pole ve vesmíru.
Mnoho věcí si naši předchůdci vymysleli, aby se sami ubezpečili,
když tvrdili, že magnetické pole Země je, kvůli pevnému jádru uprostřed a teorii proudění.
Že jsou elektrony uvolněny a potom na sebe vzájemně působí s otáčením středového jádra.
To že vytváří magnetické pole Země. Toto se prokázalo, jako úplný nesmysl.
Nyní totiž víme, že to pevné jádro pevné není, uvnitř něj je další jádro. Máme tedy dvě magnetická pole na každé straně jádra a
máme gravitaci a náš systém je jejich kopií. Pokud si přečtete moje knihy, tak v nich je vše plně vysvětleno.
Protože v době 19. a 20. století, rozuměli konceptu dynama.
Mysleli si tedy, že Země je jako dynamo. Ale ve skutečnosti, v jaderné plazmové fyzice, jakožto jaderní fyzikové známe plazmu,
která je sama o sobě magnetickými poli v pohybu. Vytváří svůj vlastní proud, který určuje výši magnetických polí.
Záleží tedy na tom, jak moc se pohybují. Takže to samo vede ke vzniku magnetických polí.
Takže svým způsobem pohyb magnetických polí vytváří své vlastní pole, které krmí vesmír.
Nepotřebujete zde tedy tolik materiálu. Koncept, kde střed je pevná hmota, je naprosto bezvýznamný.
Jelikož je to plazma, určité množství plazmy a její pohyb vytváří druhé magnetické pole, uvnitř pevného jádra.
A věděli jsme, že vzniká na druhé straně. Na druhé straně je stále plazma. Ta dvě pole na sebe stále působí a jdou zpět k tomu,
co jsme řekli.
Vidíme, jak obě strany na sebe vzájemně působí, vytváří gravitační sílu a ty další dvě, které se odpuzují, vytvářejí magnetické
pole Země.
Takže svým způsobem, jakmile to pochopíte, přelet galaxiemi a vesmíry bude otázkou příštích 10, 15 nebo 20 let, ale ne víc.
Důvod, proč objevovat, máme-li vše je ten, že jsme lidská rasa. Vždy jsme chtěli vědět, co se děje vedle.
Když objevili Ameriku, všichni jsme tam jeli, abychom viděli jaká je.
Proto jsme začali z jednoho místa ve vesmíru, zde na Zemi a postupovali jsme dál a dál, abychom našli jinde lepší půdu.
Součástí naší povahy je rozpínat se a zjistit, co skrývá vesmír. Ale na druhé straně, jak vždy říkám ve svých rozhovorech.
To co jsme objevili a to co vyvíjíme, je vědění podobné domu s tisíci schody, abychom se dostali na vrchol.
Vše, co se za posledních 30, 40 let udělalo. Vše, co jsme tak rychle, v posledních 5 letech vyvinuli.
Tak nestojíme ještě ani na tom prvním schodě. Teprve se chystáme, že na něj vystoupíme, ale přitom ještě ani neumíme kráčet.
To je samo o sobě, jen pouhé vystoupání na první schod z tisíce.
Je toho tedy mnohem víc, jen je třeba položit správně základ a to tak, že to přinese mír pro lidstvo.
S touto technologií nemohou být další války. Jelikož já vím stejně jako vy a zároveň vás mohu ujistit, že z vás nezbude nic.
A já jsem vždy říkal v dopisech pro Spojené národy a Evropským národům, velice jasně.
Lidé přijmou tuto technologii ne z lásky, ale ze strachu o vlastní existenci.
Nebudeme tuto technologii milovat, ale přijmeme ji a já vím, co s námi udělá.
Dobře, co s námi udělá?
Nikdo z nás nezůstane. Žádní lidé nezůstanou
Proč?
Jelikož my se můžeme doslova navrátit do bodu nicoty, prázdnoty.
Nikdy nebyl žádný Velký třesk, pokud chápete proces stvoření.
Tato teorie je hloupostí toho, kdo s ní přišel.
Velký třesk. Když se neutron rozdělí na elektron a proton, tak k žádnému velkému třesku nedojde. Je to jen ššššššššš a plazma
se rozdělí.
Kdokoliv s tímto přišel. Velký třesk a pak stvoření. Ta logika je hloupá. Vesmír zchladl,
gravitace se zastavila a vznikly atomy. To je holý nesmysl.
Tak mluví lidé, kteří o fyzice nic nevědí. Ve fyzice rozumíme struktuře plazmy, když se plazma zpomalí,
dostane se na hmotnou úroveň, stane se pro nás hmatatelná.
Takže žádný Velký třesk nikdy nebyl a nebylo ani žádné ochlazení. Říká se také, že se vesmír rozpíná.
Vesmír se rozpíná, jelikož základní hmota je ve středu. A jak říkají, uvolňuje se.
Realita je taková, že to čemu říkáme univerzální kosmos,
kdyby zde nebyl prostor na to, kam by se tento vesmír rozpínal, nerozpínal by se.
Je zde tedy další část vesmíru, která je mimo naše vědění a kterou nemůžeme pozorovat. Takže tento vesmír se rozpíná do
prostředí,
které vesmíru toto rozpínání umožňuje.
Když už vesmír další rozpínání nedovolí nebo dovolí více, než potřebuje, pak začne unikat stejně jako Sluneční soustava.
Paprsky jdou ven a tento vesmír se rozdělí na dva další vesmíry.
A nikdy nedojde na žádný Velký třesk. Vždy to bude jen jako ššššššš a je to stejné jako rozdělení neutronu.
Rozdělí se, je to jen ššššššš a začne od středu a vy vidíte tu strukturu.
Existuje hodně teorií o tom samém s černou dírou a se vznikem černé díry.
Žádná černá díra není. Černá díra je jen o tom, že střed je natolik intenzivní základní hmotou,
jak přechází na přechodnou hmotu a vytváří tak vyrovnaná pole. Nevytváří se žádné světlo.
Když jsou dvě věci podobné, nevytváří žádné tření, nebo jen nepatrné tření. Proto to nazývají černým.
Proto je vesmír černý. Protože pole ve vesmíru mají více méně stejnou sílu, protože cestují a přecházejí jedno v druhé.
Světlo tedy nevidíme. Ve skutečnosti, když dojde k přílišnému tření, pak světlo vidíme.
Když vyjdou sluneční paprsky a vzájemně na sebe působí s magnetickým polem Země, vytváří to tření, které nám dává světlo.
Kdyby to tak nebylo, proč bychom měli temnotu? Protože tam není žádný paprsek, který by na sebe vzájemně působil s
magnetickým polem Země.
Ze stejného důvodu máme den a noc. Kdo je schovaný ze směru od Slunce, je ve tmě.
Jelikož tam není dostatek paprsků, aby na sebe působily s magnetickým a gravitačním polem Země.
A magnetické a gravitační pole země rozhodne, kolik z pole Slunce přitahujeme, kromě případu, kdy dojde k výbuchu hmoty.
Všechno je to stejné a je to vysvětleno v knihách, které už jsou či budou vydané za pár týdnů.
Léta jsem pracoval v Africe a viděl jsem lidi, kteří nic nemají. Mají opravdu jen sirup z palem a to je jejich jídlo.
Dělí se o něj s ostatními a jsou to spokojení lidé, neustále tancují a zpívají.
A viděl jsem lidi, kteří mají 3 nebo 4 Rolls Royce zaparkované před domem.
Jsou multimilionáři a miliardáři, pořád chtějí víc a víc. Nic a nikdo, pro ně není dost dobrý.
Štěstí je tedy o stavu mysli a chamtivosti člověka.
Je čím dál více uvědomělých lidí. Nemohou si však vzít, co se jim zachce. Musí něco vrátit společnosti.
Nová generace pozorováním a tím že si je vědoma sama sebe, si nastavuje méně, kolik si pro sebe vezme.
Vidíme, že mnoho lidí se chce stát vegetariány, aby se neubližovalo zvířatům. Ale ve skutečnosti i zelenina má duši, když
rozumíte struktuře života.
Takže se mnoha způsoby snažíme přenastavit a to dvěma způsoby.
Za prvé. Chamtivost už naráží na své limity a za druhé, dostáváme tolik, že už to nemůžeme zvládnout.
Ale zároveň jde o součást pokroku lidských bytostí. Proto jsme úspěšní a objevujeme a žijeme nyní takový život,
jelikož chceme a těšíme se, že dosáhneme toho, co nemáme.
O to samé jde s cestami do vesmíru. My tam chceme být a najdeme si prostředky, jak se tam dostat.
Bohužel byla vesmírná technologie ukradena, jedním z nejnelidštějších lidí světa.
Panem Wernerem von Braunem. Jak nyní víme, objevy z druhé světové války,
byly znovu otevřeny. Nikdo nemá na svědomí víc vražd, než právě tento pán.
Dokonce ani Američané o něm nechtěli mluvit, jako o součásti jejich vesmírné technologie.
Aby si zachránil život, odvrátil veškeré vědění lidstva svým směrem. Proto, aby si zachránil svůj ubohý život.
A přišel s pohonem. To samé s vědci, kteří odešli do Ruska, za druhé světové války.
Nyní se otevírají knihy o druhé světové válce a víme, že on je osobně odpovědný, za smrt 25 000 lidí
v případě testovacích stanovišť V-2, které podepsal.
Takže nás do tohoto bodu dovedlo spoustu věcí a doufejme, že v budoucnu se to už nestane.
Já doufám a vždycky říkám, že moje technologie neublíží jediné duši.
Jak víte, Keshova nadace až zemřu, bude předána dvěma organizacím.
Jedna půjde Spojeným národům a jedna Světové spravedlnosti v Izraeli, což je náboženství, kterému věřím
a zakládá se na sjednocení všech náboženství.
Takže na konci dne politici a lidé jakéhokoli náboženství, ať jste křesťan, buddhista,
muslim, žid, všichni společně, budeme pracovat se vzájemnou pomocí, abychom dosáhli míru mezi lidmi.
Spojené národy nebudou stejné, jako jsou nyní, kdy je využívají jako exkluzivní klub k zabíjení a ničení jiných národů,
pod zástěrkou spravedlnosti. Spojené národy budou sloužit lidstvu, jako jeden celek.
Ne, pro současné lidstvo. Když poletíme do vesmíru, musíme mluvit jedním jazykem. Lidé Země a Spojených národů, jako je to
ve filmu
„Advokát“, který zastane všechno vyjednávání a postupy, které bude třeba sestavit.
Jak jsem již řekl, já vím, co přijde, ale lidská rasa ještě není připravena tomu rozumět
Co přijde?
Mnoho věcí, doslova vychází z minulých časů. Kdy jsme šli z Evropy do Ameriky, mysleli jsme, že jsme objevili novou půdu a že
tam nikdo není.
Když jsme šli do Ameriky, narazili jsme na Indiány.
Na jejich různé kmeny a museli jsme vyjednávat s různými náčelníky.
A to bude stejné, když poletíme do vesmíru. Když přijdeme na nová místa, budou tam jiné bytosti. Ne nezbytně fyzicky jiní, tak
jak je vidíme,
ale budou to inteligentní bytosti a musíme s nimi vyjednávat a to vše, za lidskou rasu či Modrou planetu.
Budou dělat Spojené národy. Tato micky mousovská hra zneužívání pravomocí od některých lidí, jen aby uspokojili svoji kapsu,
velice brzy skončí, protože všichni budou mít stejně a každý bude moct dělat to, co kdokoli jiný. Takže přijde rovnost.
Mnohem rychleji, než si mnoho lidí myslí. Jelikož já si mohu postavit dům, jako kdokoli jiný i se všemi vymoženostmi, jako má
kdokoli jiný.
Chamtivost tedy zmizí v době, kdy lidé poletí do vesmíru. Uvědomí si, jak byli slabí, když bojovali za nic.
Protože ve vesmíru je toho pro člověka mnohem více aby si mohl užívat, než cihly a malta, které slepí dohromady a nazývá to
domov.
Tolik se hovoří o UFO a dalších věcech, ve které nevěřím. Nejde o UFO a nejde o něco neidentifikovaného.
S technologií, kterou jsme vyvinuli a když jsme to zapnuli, tak jsme viděli, jak to funguje.
Viděli jsme jak to září, stejně tak jako to vydává ostrá světla.
Takže cokoliv co nazýváme UFO, žádné UFO není. Jde jen o lidi, kteří pochopili
jak funguje vesmír a používají, stejný systém, jako nyní používáme my.
Jejich systém má gravitační a magnetické pole, a vzájemné působení jejich systému v naší atmosféře vytváří světlo.
Jakmile se dostaneme z této atmosféry, pak je toto působení mnohem slabší. Už jej neuvidíte, jestliže nejste na stejné úrovni.
Takže i my se brzy pro někoho staneme UFO.
Máme potřebné vědění a do deseti let se staneme mimozemšťany z jiných planet.
Stejně jako oni se snaží probádat zbytek vesmíru, my jej prozkoumáme v příštích 5 až 10 letech.
Viděl jsem určité struktury na obrázcích, které lidé ukazují.
Jsme schopni vysvětlit, že tyto systémy mohou být reálné. Protože když použijete magneticko-gravitační systém,
rozumíte tomu a potřebujete, aby se systémy hýbaly různými směry, pochopíte, proč a jak tyto struktury fungují.
Jak jsem řekl při našich prvních studiích v Teheránu. Díky Íránské vládě jsme dosáhli vertikálního vztlaku.
Vertikální vztlak je velice jednoduchý, protože jakmile vytvoříte magnetické a gravitační pole proti Zemi,
vytlačí vás to nahoru, nebo se mírně posunete jedním směrem. Ale bylo zapotřebí hlubšího výzkumu a vývoje,
abychom nalezli technologii, která bude schopna se pohybovat všemi směry.
Proto jsme tedy nabídli, jak jsem říkal na začátku tohoto rozhovoru, NASA a Ruské vesmírné agentuře, jestli tuto technologii
chtějí.
Nastane-li problém s lidmi ve vesmírné laboratoři ve vesmíru, jsme připraveni a chystáme se, abychom v listopadu mohli kdykoli
odletět.
Pokud jim nemohou dodat potraviny či zásoby, jsme připraveni podniknout tuto akci.
A jsem si jistý, že íránská vláda je ve stejné pozici. A kdyby bylo třeba je přivést nazpět, připravujeme se na to.
Technologie. Není to technologie. Systémy tam mají, ale potřebujeme zavést rozvoj
a to do několika měsíců tak, aby velice rychle mohl začít fungovat.
Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom se do tohoto bodu dostali.
Dokonce i dnes se začali rozbíhat předběžné fáze.
Lidé říkají, že to jsou jen pohádky. Možná že pro ně ano, pro nás je to realita.
My už pracujeme na strojích, které nepotřebují kola a samy se hýbou.
Rozumíme totiž směrům pohybu. Jak se pohybovat vzad, vpřed a do stran a nepotřebujeme pohon.
Na počátku jsme si mysleli, že vytvoříme vztlak a pak využijeme energii systému, abychom se doslova vystřelili chtěným směrem.
Ale nyní, když rozumíme konceptu pohybu jakýmkoli směrem, nic takového nepotřebujeme.
Takže dříve či později, se sami staneme a běžně budeme my, ta ostrá světla pravidelně na obloze.
Mrzí mne, že jsem nesprávně použil a zneužil slovo, které je vytvořené. Neidentifikovaný létající předmět (UFO), čímž jsem
myslel,
že předměty, které vidíme, by mohly být identifikovány. Takže možná mimozemské dopravní prostředky?
Jsou jako my, když cestujeme z Evropy do Afriky v našich moderních autech,
kde jsou zvyklí na osly, slony a velbloudy.
Jen proto, že máme o trochu více znalostí a jsme pokročilejší, ještě neznamená,
že jsme jiní než lidé z takových zemí. Jsme všichni stejná krev a maso.
A stejné je to s lidmi, které nazýváte UFO.
Jestli takové věci existují a ony existují a není o tom pochyb. Je to jen o tom, že na tuto úroveň života jsme dospěli, před 4 až 5
roky.
Máme se tedy s touto novou technologií, ještě hodně co učit.
Základem učení a používání této technologie, je její využití mírovým způsobem.
Lidé změní své návyky. Jakmile změníme své návyky, pak zjistíme, že se nám otevře spousta věcí.
Celou scénu musí nastavit vlády. Vlády musí změnit přístup, který nazývám znásilňování.
Je to ničení ostatních národů k nasycení vlastních lidí.
Vlády se musí naučit sdílet a být zde, aby opravdu podporovali a ne okrádali, jak tomu po staletí bylo.
Když jsem před léty promlouval k vědcům z IMEC. Nano-institutu v Belgii.
Jeden z přítomných, vědec a finančník řekl. Váš problém je ten, že píšete své knihy tak jednoduchým jazykem, že mu všichni
rozumí.
Vaše články musí být velmi komplikované a vědecky napsané.
A já jsem mu odpověděl. Píši své knihy takovým způsobem, aby běloch,
který sedí se mnou u stolu a říká si profesor a černoch z džungle z Jižní Afriky,
oba stejně porozuměli stejné věci a jeden nemohl zneužívat toho druhého.
Naštval se a odešel z místnosti. Řekli, že IMEC není připraven spolupracovat, jelikož jsem byl příliš upřímný.
Takže nyní, podle toho, co máme, jsme asi o 100 až 150 let napřed v porovnání s IMEC, podle lidí z IMEC.
Takže si myslím, že IMEC nám buď může zavřít dveře, nebo se k nám připojit, abychom přišli s mírovým procesem a
programem.
A jak spokojený jste jako člověk, že budete moci sehrát tak velikou roli a sdílet to?
Není zde žádná role, kterou bych měl hrát. Je to o předávání vědění.
Je mnoho vědců, kteří pracují na stejném základu a oni vidí, co děláme a oni to kopírují a dělají.
Byl jsem v Číně, Koreji a mluvil jsem s vědci z různých částí Evropy.
Velmi zajímavé je, že před léty jsem mluvil s jedním z nejvýše postavených mužů z NASA.
Pamatuju si jeho pozici. Stál jsem téměř u hlavního nádraží v Antverpách,
to bylo v roce 2004-2005. A on mi řekl.
Pane Keshe, máme problém. Pokud přijmeme vaši technologii o níž víme, že je správná,
co budeme dělat se 7000 vědci kteří pracují na výzkumech kolem pohonu v laboratoři pohonů v NASA? Musíme vás tedy
zastavit,
abychom zaručili tyto pozice.
JPL - laboratoř tryskového pohonu?
Ano. JPL
Chlapci z NASA mne velice dobře znají. Dokonce i astronauti. Mluvím s nimi na osobní, soukromé úrovni.
Oni dobře vědí, co přijde a co tam je. Je to jen o tom, kdo bude připraven udělat první krok.
A děkuji íránské vládě, ta udělala první krok.
A nyní mají program vesmírných lodí, který je součástí nepoužívání pohonu, ale gravitačního polohování.
Nepotřebujete totiž spalovat žádné palivo a je mnohem snadnější cestovat rychleji.
To se vrací k tomu, co jsem již řekl. Jestliže střela může letět Mach 2, Mach 3 a my můžeme letět Mach 35.
Jak řekl jeden muž z Kesheho nadace. Vráceno odesílateli!
Kdokoli vypustí atomovou bombu, dostane ji mnohem rychleji nazpět.
Jsem zvědavý, kdo bude připravený otestovat to jako první.
Na druhé straně v současné době jsme všichni silně ozařováni, kvůli situaci v Japonsku.
Tato technologie je schopna absorbovat většinu tohoto záření alespoň tedy z atmosféry, aby se naše další generace nerodila
s defekty.
Toto opět ukazuje, jak jsou lidé chamtiví. Když je tato technologie k mání a my můžeme velkou část škody zastavit.
Ale v současné době si někteří lidé kvůli své vlastní kapse myslí, že jsou strašně chytří.
Zvláštní ale je, že jejich vlastní děti a jejich vlastní krev, je infikována tou samou radiací.
Takže si vlastně sami ničí své kořeny.

Žádné komentáře:

Okomentovat