úterý 23. října 2012

Co skutečně stojí za otravami methylalkoholem

Co  skutečně  stojí  za  otravami  Methylalkoholem?
   Je  to  kšeft  pro  velké  západní  chemické  koncerny. 

Proč?
  Methanol  vyrábějí  a prodávají  významné  západní  chemické  koncerny, které  měly  už  podíl  v hitlerovském  Německu  na  likvidaci  milionů  lidí v koncentračních  táborech (nervové  a  jiné  plyny  v plynových  komorách koncentračních  táborů...
Do  roku 2010  do České  republiky    Methanol  téměř se  nedovážel.

Proč?
   Protože při   výrobě nemrznoucích  směsí  nejen  do  aut,   NESMĚL  být  dle zákona
v platném  znění  používán  Methyalkohol (Methanol) CH3OH).

Proč nesměl  být  Methanol  používaný?
   Poněvadž   Methylakohol  je  velmi  jedovatá  látka, která  způsobuje závažné  a  nevratné degenerativní  poruchy  nervové. Methylalkohol  se užívá  v průmyslových  odvětvích  jako  levnější rozpustidlo  barev a laků,  při  výrobě  vysoce  rakovinotvorného  formaldehydu,v chemických  laboratořích....

A  jak  je  tomu  nyní? 
   V roce 2010  vyšla  směrnice  Evropské  unie,  která  zrušila  zákaz  používání Methanolu  do  rozmrazovacích  směsí  a  ostřikovačů  do  aut !!! 

Pročpak  asi? 
   Jedná se o lobby  německých  a  západních  chemických  koncernů,  které  vyrábějí  miliony  tun  Methylalkoholu  a  ovládají,  jak  známo,  úředníky  v Bruselu.  Nikoli  úředníci zvaní   EU,  ale  představitelé  chemických  koncernů  diktují  legislativní  předpisy platné  v EU.
Copak  jim   záleží  na  zdraví  a  lidských  životech?    Jen  peníze,  co  zde  v EU  rozhoduje!
Česká  republika -členský stát  EU,  naprosto  bez  uvážení  také  provedla zrušení  zákazu  o používání  Methylalkoholu.  V  legislativě ČR  od r. 2010  je povoleno používat  rozmrazovací ,odstřikovací  směsi  do  aut osobních,  nákladních,  TIR  a  speciálních   vozidel....s  vysoce-nebezpečným  Methylalkoholem
Dovážený  Methylalkohol  ze  západu  je  levnější  než  u  nás  po  desetiletí  a i  století vyráběný  Ethanol.
U nás  vyráběný  Ethylalkohol (Ethanol C6H5OH)  se  vyrábí  zkvašováním cukerných roztoků.
Methylalkohol  v západních  chemických  koncernech  je  vyráběn   synteticky   hydrogenací  kysličníku uhelnatého.

A  tak,  vážení  občané  České  republiky,
 nyní,  kdy  se  i  blíží  zimní  období,  neopomeňte při  nákupu  rozmrazovacích  směsí   do  ostřikovačů  skel  se  pořádně  podívat  na  etiketu, co  směs  obsahuje.  Používáte-li  směs  s obsahem  Methylalkoholu,  přiděláváte  problém   svému zdravotnímu  stavu, dětem, které  v autě  vezete..  Vdechujete  totiž   látku, která  degenerativně  působí  na  váš  nervový systém.
ZÁVĚR:
POLICIE KLADE  ZA  VINU, ŽE  TI,  KTEŘÍ  PANČOVALI  ALKOHOL METHANOLEM,  MUSELI  přece  ODBORNĚ VĚDĚT,  JAK  JE  TO  NEBEZPEČNÉ.   
 PTEJME  SE TEDY, JAK  JE  MOŽNÉ,  ŽE  
A)  ABSOLVENT  VYSOKÉ  ŠKOLY  CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ A  MINISTR  FINANCÍ  A  ČLEN  VLÁDY  ČR
B)  MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ A  ČLEN VLÁDY  ČR  
C)  MINISTR  ZEMĚDĚLSTVÍ A ČLEN VLÁDY  ČR 
 TOHLE VE  SVÉ  ODBORNOSTI   NEVĚDĚLI  A  PŘESTO  PŘIJALI  NAŘÍZENÍ  EU,   A  V ROCE 2010  ZMĚNILI  V ZÁKONĚ,  ŽE  MŮŽE  BÝT  POUŽÍVÁN  VYSOCE NEBEZPEČNÝ  A  ZDRAVÍ  ŠKODLIVÝ  METHANOL  MÍSTO  PŮVODNÍHO  ETHANOLU ? ?

P.S. A co naše obchodní inspekce? Mrtvý brouk??? 

Žádné komentáře:

Okomentovat