úterý 14. srpna 2012

Socializmus versus kapitalizmus


(Juraj Seman)

V poslední době při svých cestách často slyším slova „zlatí komunisté“, i když jsem nikdy nebyl jejich příznivcem, tak do značné míry s nimi souhlasím.

To, co zde prezentují všechny vlády od pádu tzv. totality, bych nazval jako závodem o co nejrychlejší rozkradení společného majetku, likvidace průmyslu a zemědělství. Když si postavím oba režimy vedle sebe a na jednu stranu dám klady a zápory jednoho či druhého, v mnohém vychází lépe socialismus a ta mnohými opovrhovaná totalita!

SOCIALIZMUS

 • Všichni měli povinnost pracovat a měli práci.
 • Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny.
 • Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat.
 • Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi.
 • Levné a všem dostupné úvěry.
 • Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu).
 • Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití.
 • Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování.
 • Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč.
 • Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené, seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes, kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi.
 • Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních.
 • Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci.
 • Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech.
 • Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ.
 • Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali.
 • Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých.
 • Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny.
 • Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu, respekt a úctu, měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali.
 • Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni, měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů.
 • Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně, tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil.
 • Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (-nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes.
 • Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet, přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování a tudíž nebylo úniku do anonymity.
 • Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy…
 • Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit.
 • Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna.
 • Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si řící, že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách, velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné).

NEVÝHODY

 • Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče…
 • Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží.
 • Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží, které jsme neuměli vyrobit.
 • Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.

KAPITALIZMUS DNES

 • Můžeme cestovat téměř bezproblémově do všech států světa, pokud nevyjíždíme do států, které vůči nám zavedly vízovou povinnost.
 • Máme konečně banány!! (- tohle nám opravdu velice chybělo, že?!).
 • Máme nadměrný a bezproblémový výběr drog, které si můžou snadno opatřit již školáci.
 • Máme spoustu heren.
 • Kdo nechce, nemusí pracovat, ale ti, kteří by velice rádi pracovat chtěli,tak nesnadno a obtížně práci shání.
 • Máme vysokou kriminalitu a její nízkou objasněnost.
 • Máme přepychově vybavené věznice, kde se zločinci mají lépe než mnozí důchodci nebo rodiny s dětmi.
 • Máme právní džungli, ve které nám jde vláda příkladem v obcházení a nedodržování vlastních zákonů.
 • Máme exekutory, kteří nás okradou a oberou s posvěcením státu o veškerý majetek.
 • Máme bezdomovce, částečně vlastní vinou, částečně po „návštěvě“ exekutorů.
 • Máme nejnekvalitnější silnice a dálnice, zároveň však paradoxně také jedny z nejdražších.
 • Nekontrolované dovozy, které ničí domácí výrobu a tím i ruší pracovní místa.
 • V mnoha zejména zahraničních firmách jsou pracovní podmínky zaměstnanců jako v době otrokářské.
 • Odbory nefungují ani zdaleka tak jako dříve, v mnoha firmách jsou přímo zakázány.
 • Ztráta soběstačnosti státu, ačkoliv dříve jsme byli v mnohém soběstační (viz naše zemědělství). A v návaznosti na to i ztráta soběstačnosti potravinářského průmyslu.
 • V mnoha firmách je vyplácení mzdy sázkou do loterie, zaměstnavateli nějaký výrazný postih nehrozí.
 • Vysoké zadlužení mnoha rodin, v nejednom případě způsobený zaměstnavatelem a nezaměstnaností.
 • Exekutory, kteří nešťastným a bezbranným lidem seberou vše, aniž by tito lidé mnohdy vůbec něco dlužili.
 • Máme zde lichváře, kteří se nestydí lidi okrást o poslední, co mají, naopak díky aktivní pomoci zákonodárců jim pomáhají v budování fabrik na dluhy.
 • Právo peněz, nikoli zákonů je zde na denním pořádku.
 • Máme stát právnický namísto právního.
 • Preventivní lékařská péče spíše mizí, stejně jako předražené očkování.
 • Je zde ráj podvodníků všeho druhu chráněných zákony tvořenými v nejednom případě samotnými podvodníky či jejich pomocníky.
 • Peníze se vyvádějí do zahraničí, končí v kapsách zahraničních vlastníků našich bývalých podniků, které zde téměř zadarmo získali buď nákupem pod cenou nebo přímo zločinem, případně restitucí mnohdy poněkud podivnou.
 • Máme drahé, ale nekvalitní upadající školství a bude ještě hůře. Bohužel je preferováno vysokoškolské vzdělání, kde velké množství absolventů nikdy v životě nebudou ve vystudovaném oboru pracovat, studují jenom proto, že díky diplomu budou mít větší šanci na vyšší plat, nikoli ze zájmu o obor.
 • Máme téměř zlikvidované učňovské školství, každý chce být vysokoškolák, učiliště jsou nezajímavá, neatraktivní, nenabízí vyšší platové ohodnocení.
 • Máme plné úřady práce vysokoškolsky vzdělaných mloků, které nikdo nechce zaměstnat.
 • Máme velice nízkou porodnost, mít a vychovávat děti je dnes luxusem.
 • Máme strach a obavy o práci, strach zda firma za naší práci zaplatí, strach cokoli říci, abychom nepřišli o práci, strach a obavy, že nebudeme mít finanční prostředky na zaplacení hypotéky, na nájem, na energie, na obživu …


Asi tento můj článek bude mít hodně kritiků, kterým současný chaos v tomto režimu plně vyhovuje, možná že se najde hodně lidí, které svým obsahem zaujme.
Byl bych velice rád, kdyby se nad tímto článkem zamyslelo co nejvíce lidí a klidně tam i něco z vlastních myšlenek a úvah dopsali. Myslím, že je nad čím přemýšlet a případně se i poučit.

7.6.2012 zprávy Čro - za první čtvrtletí roku 2012 přibylo 65 000 exekucí proti důchodcům .